Open Monumentendag in Heerenveen op 9 september

HEERENVEEN - Zaterdag 9 september opent wethouder Hans Broekhuizen om 11.00 uur officieel de Open Monumentendag door het hijsen van de vlag bij Crackstate.

Bijzondere gasten op deze dag zijn stadsomroeper Pier Haringsma en Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Domela Nieuwenhuis bezoekt Heerenveen en is op diverse plekken in het centrum van Heerenveen te zien en te beluisteren. Stadsomroeper Pier Haringsma leidt het toegestroomde publiek naar de gratis toegankelijke Open Monumenten en evenementen. Zowel de Stadsomroeper als Domela zijn alleen in het centrum van Heerenveen te zien en te horen. In Oranjewoud loopt Marijke Meu rond, figuurlijk ondersteund door ter zake kundige gidsen die alles kunnen vertellen over (Huize) Oranjewoud en de Overtuin. Op de Lindegracht, naast juwelier “Van Nienke”, zijn twee ”Lapkepoepen” neergestreken met hun negotie. Maak eens een praatje met deze man en vrouw, die helemaal vanuit Duitsland naar Heerenveen zijn komen lopen om een paar centen te verdienen. De vrouw verkoopt stoffen (lappen) en de man verkoopt zakjes meel en flesjes water die voorzien zijn van het logo van de stichting Werkgroep Oud Heerenveen. Het meel is afkomstig van korenmolen Welgelegen. Deze molen is overigens ook gratis te bezichtigen tot ’s middags 16.00 uur. Vragen staat vrij: de molenaars vertellen alles wat er te weten is over de verschillende meelsoorten en (koren-)molens in Heerenveen en omstreken. In Crackstate zijn gidsen aanwezig die veel kunnen vertellen over de oorspronkelijke bewoners en de functies die Crackstate heeft gehad en nog steeds heeft. In de tegenover het gemeentehuis staande Rooms Katholieke Heilige Geestkerk staat het iedereen vrij om naar binnen te gaan en het interieur te bewonderen; uitleg wordt gegeven door bekwame gidsen van de kerk. ’s Middags om 16.00 uur is iedereen welkom om er een (gratis) concert met Fedde Tuinstra (orgel), Marlies de Jager (fluit) en mezzosopraan Marcia van Eldik bij te wonen. Het Posthuis biedt een kijkje achter de schermen; welke technieken worden gebruikt om een theatervoorstelling zo goed mogelijk te laten verlopen? Er is een kans dat u in of buiten het Posthuis Domela Nieuwenhuis tegen het lijf loopt. Als Domela kwam spreken in Heerenveen deed hij dat meestal in het Posthuis. Tegenover het Posthuis is varend erfgoed aangemeerd dat bezichtigd kan worden. De schepen “Op goed vertrouwen” van Eric Gerding, de “Vertrouwen” van de familie Grijpma  en de “Tjerk Hiddes” van oud-beurtvaartschipper Steffen van der Werf uit Gorredijk, liggen klaar om bekeken te worden. In ’t Gerecht aan het Gemeenteplein wordt in de Plafondzaal uitleg gegeven over de afbeeldingen op het plafond, waar meer achter schuil gaat dan menigeen zou denken! Museum Heerenveen geeft een beeld van heden en verleden van Heerenveen.