Dorpshuis De Bult bestaat een halve eeuw

TER IDZARD -  De officiële opening van dorpshuis De Bult in Ter idzard was op 7 september 1967 en exact op 7 september 2017 viert het bestuur het 50 jarig bestaan.

Het jubileum betekent een echte mijlpaal voor de dorpen Ter Idzard, Olde-en Nijeholtwolde. Het dorpshuis is er voor en door het dorp, dus wordt het jubileumprogramma een feest voor de inwoners en oud inwoners van de 3 dorpen. De doelstelling van het bestuur is dan ook om alle inwoners van jong tot oud gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten.  Op donderdagmiddag 7 september, exact 50 jaar na de opening, is er een bijeenkomst voor oud bestuursleden en beheerders, relaties en klanten zoals verenigingen en organisaties en oud inwoners. Dit is een bijeenkomst die een meer officieel karakter heeft.  Aansluitend is er een broodmaaltijd voor de gasten van de middag, maar ook voor (oud) inwoners die elkaar willen ontmoeten. Het heeft het karakter van een reünie. De jubileumcommissie werkt, samen met het dorpsarchief, aan een presentatie van 50 jaar historie. De avond loopt door zolang het gezellig is. Op zaterdagmiddag 9 september is er sport- en speldag voor de jeugd. De organisatie is in handen van de feestcommissie, die spontaan hun medewerking toezegden. De sport- en speldag met een sportief voetbalgevecht voor jongens en meiden in de pannekooi, activiteiten op het grasveld, springkussens voor jongere kinderen en dergelijke vindt plaats op het Omniveld achter het dorpshuis. Zaterdagavond is er een feestavond met de inmiddels beroemde Stellingwerver band Alice Springs. De jubileumcommissie verwacht veel belangstelling uit de regio, maar de avond is alleen toegankelijk voor inwoners en oud inwoners.