De Ontmoeting: FK Ielrikjen

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Henk van der Werf, voorzitter van het bestuur van het Frysk Kampioenskip Ielrikjen.

Wie ben je? “Mijn naam is Henk van der Werf, 51 jaar, woonachtig in Tjalleberd. Ik ben werkzaam in de bouwsector met een eigen voegbedrijf. Ik ken het Frysk Kampioenschap Palingroken al vanaf de allereerste editie. Inmiddels zijn we toe aan de 24e editie die 28 augustus plaatsvindt. Ik heb langer dan 10 jaar zitting in het dagelijks bestuur, waarvan de laatste paar jaren als voorzitter. Daarvoor was ik al vele jaren als helper bij het Frysk Kampioenskip Ielrikjen betrokken. In het huidige bestuur hebben zitting; Anneke Koster, Annie Osinga, Nico Schoonen, Jetse Hoen, Henk van der Werf, en Hans Halman. Bij de organisatie op de dag zelf kunnen we een beroep doen op ongeveer 30 vrijwilligers van de plaatselijke G.F.T.O., bekend van de jaarlijkse autocross en recentelijk van De Aldjiers Kuiertocht.” Hoe is het Fries Kampioenschap Palingroken ontstaan? “De historie van kampioenschap gaat terug naar het voormalige café Ebbelaar te Gersloot, waar aan de bar bij palingliefhebbers Nico Ebbelaar, Jappie Heida, Thom Mercuur en Piet Visser het idee werd geboren een dergelijk evenement te gaan organiseren. De ideale locatie lag bij café Ebbelaar naast de deur, de Hooivaartsweg. Bedoeling was er een jaarlijks terugkerend evenement van te maken, daarom werd gekozen voor de vierde zaterdag in augustus. Ook Doede Bleeker verleende toentertijd zijn medewerking aan het geheel. Na drie jaar werd de locatie bij café Ebbelaar verruild voor de Albert Mol’s Menninge in Tjalleberd. Inmiddels zitten we alweer een jaar of vier in de dorpskern van Tjalleberd, aan De Kluft." Een jury kiest uiteindelijk de winnaar van het FK palingroken, wie zitten er in de jury? “De vijfkoppige jury bestaat uit een oud-beroepsvisser, een beroepsvisser, een horecadeskundige en twee viskenners bij uitstek. Een reservejurylid ontbreekt ook niet. Belangrijke aspecten bij het jureren zijn o.a. de reinheid, de kleur en de smaak van de vijf palingen die ingeleverd mogen worden. Bij de 24e editie doen een kleine 60 deelnemers een poging de beste van Fryslân te worden, de felbegeerde wisselbokaal De Skiere Iel en een geldprijs van €455,00 te bemachtigen. 2e Prijs is €340,00, de 3e prijs is €225,00. De nummers 4, 5, en 6 krijgen een eervolle vermelding. Voor het mooiste geheel is er ook een prijs beschikbaar. Ook is er dit jaar voor het eerst een prijs voor de beste roker uit De Streek (Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, en Gersloot).” Waar moeten geïnteresseerden zijn als ze willen komen kijken? “Aanvang van het Frysk Kampioenskip Ielrikjen is om 12.00 uur precies, met het Fryske Folksliet. De toegang is gratis. Naast het palingroken kunnen de kinderen zich gratis laten schminken en op het rokersterrein zorgt shantykoor De Headammers uit Sint Nicolaasga voor de muzikale omlijsting van dit folkloristische evenement. Ik zou zeggen; allemaal heel graag tot zaterdag op de Kluft, in Tjalleberd. Voor verdere info en of een routebeschrijving kan men onze website raadplegen: www.fkpalingroken.nl.”