Veenbranden: Nee tegen Van der Valk!

Heerenveen - Op 6 juli vergaderde de commissie ruimtelijke ordening over de wens om een Van der Valk-hotel te bouwen langs de A32 bij de afslag Oranjewoud. Van tevoren had het College van B en W de zienswijze gepeild van de bewoners van Skoatterwâld; die luidde: ‘Overlast; daarom tegen!’ Ook de huidige horeca-ondernemers in Heerenveen waren duidelijk: ‘Uitholling bestaande horeca; daarom tegen!’

Ondanks deze overduidelijke afwijzing kreeg de raadscommissie door Burgemeester en Wethouders bij wijze van een ‘open-keuzeveld’ in totaal drie opties voorgelegd. Eén: Aanvraag Van der Valk voor vestiging afslag Oranjewoud. Twee: op zoek naar een alternatieve locatie binnen de gemeente. Drie: het verzoek van Van der Valk tot vestiging afwijzen. Alleen optie 1 was interessant voor de heer Visscher, vertegenwoordiger van de Hotelketen Van der Valk – wel een ietwat hooghartige stellingname.  Tot mijn verbazing bleek de ROM-commissie in eerste termijn een voorkeur te hebben voor de optie van een locatie elders in Heerenveen. Later kwamen nog als argumenten naar voren dat een Van der Valk-hotel niet binnen de bestemmingsplannen past en dat zo’n hotel niet bijdraagt aan de “opwaardering van het centrum van Heerenveen”. ‘Feanetië’, weet u wel? Men kwam er niet uit. Totdat burgermeester Van der Zwan uitkomst bood: als B & W nu eens nader onderzoek zouden doen naar de planologische inpassing en effecten op de lokale economie? Grif greep de commissie ROM dit voorstel van B & W aan. De toehoorders op de tribune dropen teleurgesteld af. Ondanks het gebrek aan openheid van de woordvoerder van Van der Valk over de plannen en tégen de zin van direct betrokkenen werd Van der Valk in het zadel gehouden. Tja, misschien hoef je ook in de “nieuwe lokale politiek” je oren niet te laten hangen naar wat belangengroepen roepen. Maar heb je je oor eenmaal te luisteren gelegd bij direct betrokken groepen, dan moet je de verwachtingen die je daarmee in de gemeenschap hebt gewekt, wáár maken. En de massieve weerstand van buurt en horeca tegen vestiging serieus nemen. Dan ga je naast je burgers staan en zeg je Nee! tegen Van der Valk. Zo niet, dan verlies je je geloofwaardigheid als overheid. Maar het kan nog: niet voor het eerst zou uitstel tot afstel kunnen leiden. Mits de gemeenteraad - bij uitstek onze volksvertegenwoordigers - lef toont.          Remco Helder