Partij voor de Dieren onderzoekt gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

HEERENVEEN -  De Partij voor de Dieren afdeling Fryslân heeft een brief gestuurd aan de burgemeesters en wethouders van alle gemeenten in de provincie Friesland om te onderzoeken hoe het met het dierenwelzijnsbeleid gesteld is.

Bij de brief is een vragenlijst gevoegd die in samenwerking met de Faunabescherming en de Dierenbescherming Noord tot stand is gekomen. Gemeenten wordt gevraagd deze vragen voor 15 september te beantwoorden en retour te zenden aan de afdeling Fryslân van de Partij voor de Dieren. Gemeenten hebben wettelijke verantwoordelijkheden als het gaat om de dieren binnen hun grenzen, maar in praktijk blijken nog niet alle gemeenten in Nederland daar een beleid voor te hebben. De Dierenbescherming heeft speciaal voor gemeenten een nota opgesteld waarin beschreven wordt wat men in welke  (calamiteits-) gevallen met dieren moet doen, maar deze nota is bij veel gemeenten niet bekend. Ook zijn er nauwelijks gemeenten waar een ambtenaar of beleidsmaker verantwoordelijk is voor dieren, iets wat de Partij voor de Dieren van groot belang acht. In Friesland, waar ongeveer 10 miljoen dieren leven, lijkt  geen enkele gemeente een duidelijk omschreven dierenwelzijnsbeleid te hebben, of een wethouder of een ambtenaar die het onderwerp in portefeuille heeft. Vaak zijn dier-gerelateerde zaken ondergebracht bij de groenvoorziening. De meeste gemeenten hebben tegenwoordig wel een opvangbeleid voor zoekgeraakte huisdieren – in de vorm van contracten met dierenasiels in de regio – omdat ze verplicht zijn zoekgeraakte huisdieren van burgers gedurende veertien dagen onderdak te verschaffen. Er zijn echter diverse zaken waarover geen duidelijkheid is, zoals wat te doen met (overlast van) verwilderde katten, of met de dieren van gezinnen die in de problemen zijn, maar ook bij bijensterfte of de verhuur van gemeentelijke gronden aan jagers. De Partij voor de Dieren Fryslân hoopt met de antwoorden op de vragen inzicht te krijgen hoe anno 2017 Friese gemeenten met dierenwelzijn omgaan. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren Afdeling Fryslân graag in gesprek met de gemeenten om handreikingen te bieden om goed dierenwelzijnsbeleid van de grond te krijgen.