Jeugdexcursie: fotoworkshop in het Ketliker Skar

KATLIJK -  It Fryske Gea organiseert in het Ketliker Skar op dinsdag 29 augustus van 10.00 tot 12.00 uur een speciale fotografie-excursie voor kinderen vanaf 10 jaar.

Dit gebied biedt zit vol kleur en inspiratie om te leren over fotografie én de natuur! Opgave  uiterlijk maandag 28 augustus voor 15.00 uur op via www.itfryskegea.nl/eropuit of 0511 – 53 96 18 (zolang er plek is). Deelname is voor leden van It Fryske Gea gratis op vertoon van de ledenpas, niet-leden betalen € 4,-.  Het ideale decor voor fotografen De Ketlikerheide is hét terrein van de geelgors. Deze vogel voelt zich goed thuis in dit halfopen landschap. Wanneer je goed luistert klinkt zijn zang net als de eerste tonen van het klassieke muziekstuk ‘de vijfde symfonie’ van Beethoven. Benieuwd naar deze muzikale vogel? Met dit ezelsbruggetje gaat de aanwezigheid van dit knalgele vogeltje niet meer aan je voorbij.