Ingezonden: Het nieuwe wonen zal nog duurder worden

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving onderstaand ingezonden stuk van een lezer: 

Directeur bij naam, Désirée van Dijk – Attema, zegt dat de 104 jarige dhr. Kuiper in serviceflat Heerenhage de service krijgt waarvoor hij betaalt. Dat  kan, maar dan moet het maandbedrag wel fors naar beneden zijn gedaan. Ook hier is met de bewoners géén rekening gehouden, zo voor de sloop plaatsen, eerst nog tijdelijke verhuizing, dan zeggen; we zijn zelfstandige bedrijven, niet zeggen, we hebben dit beter moeten afstemmen. Het lijkt wel of de tehuizen een afspraak hebben gemaakt. Toepasselijk hierop is, de vrijheid die we in onze democratie hebben, het probleem is de verantwoordelijkheid te nemen!! Bij alles is het geweldig dat buurt bewoners, bezorgde lezers dhr. Kuiper voorzien van maaltijden en de gemeente Heerenveen, die geen partij is, zich voor het probleem Kuiper. De winnaar is de belegger die eigenaar wordt van nieuw Heerenhage, het nieuwe wonen zal nog duurder worden denk ik.
D. de Jong
Heerenveen.