Ingezonden: Communicatie met bewoners Marijke Hiem

Heerenveen - Reactie op het ingezonden stuk van Meriant-directeur Hugo Broekman in de HC van 2 augustus:  

Gelukkig raakt het de directeur, dhr. Broekman van Meriant, dat ik vond en nog steeds vind, dat de communicatie met de bewoners van Marijke Hiem betreffende de verhuizing niet goed was. De huidige situatie is dat de vleermuis de schuldige is dat er nog niet gesloopt is, maar deze waren er voor de verhuizing ook al, dus hoezo langdurig leeg en dan de leegstand weer verhuren ( gedeelte C. van Scheltingaweg ). Maar gelukkig krijgen volgens dhr. Broekman alle bewoners, nou ja bijna iedereen, immers er zijn ouderen van boven de tachtig die het maar zo niet meer meemaken, kunnen meemaken, een woning die aan de eisen voldoet en zal er meer oog voor de ouderen zijn.
D. de Jong
Heerenveen