Gemeente speelt met computersimulatie in op hevige regen

WOLVEGA - Als gevolg van klimaatveranderingen neemt de kans op onweer en hevige regenbuien toe. De gemeente Weststellingwerf neemt verschillende maatregelen om de schade en overlast van overvloedige regenval te beperken.

Maar ook de inwoner zélf kan voorzorgmaatregelen treffen. Spannend was wel even op die zomerse woensdag 28 juni. Met bakken kwam het die middag uit de lucht. Op diverse plaatsen in Friesland stroomden kolken over door de grote hoeveelheid water die in korte tijd viel. Ook Weststellingwerf hield het niet overal even droog. Een aantal straten kwam blank te staan. “Alles zou goed moeten gaan, dat was vooraf natuurlijk doorgerekend. Maar het is altijd afwachten hoe de waterafvoer in de praktijk uitpakt.” Aan het woord is Willem de Vries, beleidsmedewerker van de afdeling riolering Weststellingwerf. “Dat betekent niet dat de waterafvoer niet goed geregeld is”, benadrukt De Vries. “Alle systemen functioneerden, maar de hoeveelheid water was te groot om in een keer te kunnen verwerken.” Als gevolg van de klimaatverandering zullen flinke regenbuien zoals afgelopen maanden, vaker en heftiger optreden. Om de overlast te beperken en grotere schade te voorkomen, past de gemeente het rioolstelsel aan. De afvoer van hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengde riool. Het schone regenwater wordt geloosd in het oppervlaktewater. Het vervuilde water uit bijvoorbeeld het toilet, blijft afgevoerd worden naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. In diverse dorpen is dit de afgelopen jaren al gerealiseerd. Vaak in combinatie met andere werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer het bestaande riool vervangen moest worden of bij herinrichting van een weg. ”Op korte termijn staan onder andere de Ds. Van der Tuukstraat en de Rotanstraat in Noordwolde op de planning.” In nieuwbouwprojecten is standaard sprake van gescheiden waterafvoer. Bij parkplan Lindenoord in het centrum van Wolvega, werd eerder ingegrepen dan gepland. De wijk werd eind jaren negentig opgeleverd, maar ligt op het laagste punt van het dorp. Bij stevige stortbuien stroomde het water van omliggende straten die hoger lagen, de wijk binnen. “Daar was vlotte actie vereist omdat het water in de huizen via de toiletten omhoog dreigde te komen.” Er kwam ter plekke een klein gemaal en het hemelwater wordt tegenwoordig via een nieuwe afvoer geloosd in de vijver. Deze vijver staat weer in verbinding met het regenwaterriool dat het regenwater afvoert naar de zuidkant van Wolvega.