SP: Bewoners Akkrum balen van parkeerproblemen

AKKRUM -  De afgelopen weken is de SP Heerenveen meerdere malen langs de deuren gegaan om in gesprek met de bewoners van Akkrum te gaan.

Vooral in en rondom de Suster van der Vegtstrjitte werd duidelijk dat de parkeerproblematiek rondom zorgcentrum Leppehiem een probleem isvoor de bewoners. Vaak kan men hun eigen auto niet parkeren omdat deze plaatsen dan bezet zijn door bezoekers/personeel van het zorgcentrum. SP’er Jan Van Der Veen: “We hebben de klachten gebundeld en willen samen met de bewoners een oplossing voor deze problemen vinden.” De SP zal hierover contact opnemen met Plaatselijk Belang Akkrum/Nes om te bekijken hoe er samen met de bewoners en met Plaatselijk Belang aan een oplossing kan worden gewerkt. Bewoner: “Wanneer ik thuis kom van mijn werk moet ik de auto enkele straten verderop parkeren”. De bewoners die hier over hebben geklaagd zullen allemaal persoonlijk weer bericht krijgen van de SP Heerenveen wat de vervolgstappen zullen worden.