Spreekbuis: Meriant betrekt ouderen bij nieuwbouw

HEERENVEEN -  De ouderenzorg in Nederland staat onder continue druk. Logisch. Zorggeld moet goed besteed worden en onze ouderen moeten simpelweg goede zorg en ondersteuning krijgen. Kwalitatief goede zorg is voor Meriant veel meer dan alleen goede medische zorg. Het houdt ook een goede communicatie in met de bewoners en hun verwanten. Dat gaat niet altijd goed, getuige de ingezonden brief van de heer De Jong, kort geleden in deze krant.

De heer De Jong vond dat bewoners van Marijke Hiem (Meriant) te vroeg, hals over kop moesten verhuizen en dat het vervolgens te lang duurde om in hun vervangende woning de juiste voorzieningen te treffen. Voorop gesteld: de noodzaak tot verhuizing staat niet ter discussie. Dat doen wij zoveel mogelijk met oog voor wat noodzakelijk, maar ook wenselijk  is voor de bewoners. Daar letten we dus ook op bij de nieuwbouw die Meriant realiseert in Heerenveen op de locaties Marijke Hiem en Anna Schotanus. Bewoners krijgen daar een eigen studio met een eigen badkamer en geen gedeelde kamers of badkamer, zoals voorheen de norm was. Mensen komen te wonen in een huis met een gezamenlijke huiskamer en negen studio’s voor de bewoners. Mensen wonen aan een straat met een voortuintje, een entree, huiskamer en een eigen slaapkamer/studio aan een korte gang. De indeling van de huizen is overzichtelijk en herkenbaar voor mensen met dementie. Zij komen in een veilige omgeving te wonen en kunnen zelf bepalen waar en wanneer ze anderen ontmoeten. Zo veel mogelijk zoals u en ik ook wonen. Mensen houden zo lang mogelijk hun zelfstandigheid. Allemaal mooie ontwikkelingen die de bewoners ten goede komen lijkt me. Maar met de sloop en nieuwbouw ontkomen we er niet aan dat onze bewoners tijdelijk moeten verhuizen en dat is voor ouderen een heel ingrijpende gebeurtenis. De bewoners van Marijke Hiem zijn al verhuisd naar Herema State. Dit proces hebben we zorgvuldig voorbereid. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest en we zijn ook persoonlijk met mensen in gesprek gegaan. Wat zijn uw wensen? En waar hecht u extra waarde aan? We hebben foto’s gemaakt van de kamers, zodat we de persoonlijke spullen zo veel mogelijk weer op dezelfde plek terug konden zetten. Op de dag van de verhuizing waren er medewerkers en vrijwilligers die bewoners uitzwaaiden. Vervolgens stond er op Herema State een ontvangstcomité klaar om de ‘nieuwe bewoners’ welkom te heten. De verhuizing is heel voorspoedig verlopen. Dat hoorden we ook terug van bewoners en familie. In een enkel geval moest een bewoner echter langer wachten op een bepaalde voorziening. We merken dat familie daar terecht  kritisch op is. Als er onverhoopt onduidelijkheid blijft bestaan, moeten we dat snel oplossen. Ook dat is wat ons betreft onderdeel van ‘kwaliteit van zorg’. Hugo Broekman Directeur Meriant