Kinderopvang ’t Hummelhûs bestaat 12,5 jaar

OLDEHOLTPADE -  Kinderopvang ’t Hummelhûs, kinderopvang op de boerderij, bestaat 1 augustus 12.5 jaar. Dit is op verschillende manieren gevierd binnen de organisatie.

De kinderen van de dagopvang van locatie Oldeholtpade hebben een leuk zomerfeest gehad. De kinderen kwamen allemaal verkleed en deden samen met hun ouders leuke spelletjes. De kinderen van de dagopvang van locatie Oudehorne hebben een week lang feest gevierd, met allerlei leuke activiteiten en lekker eten. De BSO (buitenschoolse opvang) -kinderen van beide locaties hadden een gezamenlijk feest waar een optreden was van Coolkids party. Gezellig samen dansen, meezingen en lekker eten. ’t Hummelhûs was een van de eerste kinderopvangen op de boerderij. In de 12,5 jaar dat ’t Hummelhûs bestaat is de organisatie enorm in beweging geweest. Op 1 februari 2015 startten de familie Tel in Oudehorne met dagopvang en BSO. Later is daar ook zorgopvang op zaterdag bij gekomen. Na 3 jaar was er een wachtlijst ontstaan en is er een tweede locatie bijgekomen in Oldeholtpade. In Oldeholtpade is er naast dagopvang ook een BSO gebouwd. Daarnaast is in de loop van de jaren de zorgtak uitgegroeid tot een volwaardige zorgboerderij. De ondernemers van ’t Hummelhûs geven aan altijd wel plannen te zullen houden, maar ze gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Dat betekent dat er niet meer locaties bij komen, maar dat er altijd wordt gekeken hoe de locaties nog mooier en beter gemaakt kunnen worden. Een van de nieuwste verandering is dat ’t Hummelhûs op beide locaties nu ook peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal) aanbiedt, zowel voor werkende ouders als voor kostwinnergezinnen (de peuterspeelzaalplekjes die via de gemeente bekostigd worden). Doordat ’t Hummelhûs zich op een boerderij bevindt komen de kinderen veel in aanraking met dieren en de natuur. De kinderen helpen met het verzorgen van de kinderen en spelen veel buiten in de uitdagende, natuurlijk ingerichte, tuin. Het groene tintje wat de opvang heeft is een enorme meerwaarde en maakt dat ouders hier graag een beetje extra voor omrijden. Op beide locaties zijn nog een aantal plekje vrij op de dagopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en zorgopvang.  Voor meer informatie over ’t Hummelhûs kunt u terecht op www.thummelhus.nl of bellen naar 0513-541414.