Start werkzaamheden brug Oude Schouw

AKKRUM -  Rijkswaterstaat voert van maandag 31 juli t/m vrijdag 4 augustus tussen 07:00  uur en 19:00 uur werkzaamheden uit aan het vaste deel van brug Oude Schouw (Aldskou) over het Prinses Margrietkanaal tussen Jirnsum en Akkrum.

Tijdens deze werkzaamheden kan het wegverkeer gewoon over de brug. De maximumsnelheid wordt wel van 80 km/uur naar 50 km/uur teruggebracht. Dit wordt met borden aangegeven. Tijdens de werkzaamheden zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer te begeleiden. De scheepvaart kan tijdens de werkzaamheden gebruik maken van de doorvaart onder het beweegbare deel van de brug. De brug stamt uit 1949 en het beton is verouderd en door weersinvloeden aangetast. Om te voorkomen dat eventueel betongruis van de brug kan vallen, plaatst de aannemer platen onderaan de betonconstructie onder het wegdek. Ook blijft de snelheidsbeperking na de werkzaamheden voor het wegverkeer van kracht. Naast het waarborgen van de veiligheid van het onder de brug passerend weg- en scheepvaartverkeer, kan Rijkswaterstaat op deze wijze ook monitoren óf er sprake is van loskomend beton en in welke hoeveelheid. Op deze wijze kan Rijkswaterstaat tijdig ingrijpen als er (herstel)maatregelen nodig zijn. Na het aanbrengen van de afscherming onder de brug is er geen hinder of beperking voor de scheepvaart. In mei van dit jaar repareerde Rijkswaterstaat al een ander deel van het beton. De brug staat op de nominatie om te worden vervangen.