Ingezonden: Oranjewoudflat? Het zal je buur maar wezen

Heerenveen - De redactie van de Heerenveense Courant ontving dit ingezonden stuk van een lezeres:  

,,Op 10 juli j.l. hebben we een bezoek gebracht aan onze overbuurman, de Oranjewoudflat. Daar werden we op de hoogte gebracht van de plannen direct tegenover ons huis (op  zo’n 25 meter) een hoge flat van zeker 25 m te willen bouwen. De Oranjewoud flat van nu is gedateerd en ze willen koopflats hebben en waar willen oude mensen wonen?  op de straat ! dus gaat de prachtige jaren-oude eik gekapt , weg vleermuizen, en komen de oudjes op de straat te wonen. Het plan geeft aan dat er prachtige balkons zullen komen met uitzicht natuurlijk in onze tuin. We hoefden niet te protesteren, de gemeente had het toch al aangenomen en de enige reden dat ze met ons spraken was omdat de gemeente wilde dat ze ons informeerden. Deze vervelende manier van intimideren is mij in het verkeerde keelsgat geschoten. Een andere buurman Anna Schotanus heeft ook bouwplannen en zij hebben ons in een vroeg stadium er bij betrokken. De Oranjwoud flat heeft al acht jaar plannen en nu moet het in de zomervakantie gauw er door gejaagd. Dat is niet alleen niet netjes maar als ze gelijk hebben meet de gemeente met twee maten. Naar mijn mening is de gemeente voor alle burgers en in dit geval lijkt de Oranjewoud flat eenzijdig bevoordeeld te worden. Wat met ons woongenot?  Jaren geleden heb ik gewoond met een flat in de achtertuin. Je hebt geen enkele privacy. Ze weten wat je aan de lijn hangt, welk pakje is bezorgd enz, daarbij wordt onze woning veel minder waard. Wie wil er tegenover een flat wonen?. Er komt in de winter geen  zon meer in huis en door de schaduw wordt het donker. Maar het ergste vind ik nog dat het helemaal niet nodig is om de flat daar te bouwen. Er zijn genoeg plekken op het terrein. Bv de laagbouw aan de straat en de hoogbouw achter in. Ook is  het de vraag of er wel 7 -hoog moet worden gebouwd. De beslissing om vroeger een zevenhoge serviceflat op deze plaats te zetten was naar mijn mening niet juist. Er is  steeds voor gekozen aan deze straat niet te hoog te willen bouwen. Voor zover ik weet, kreeg bureau Oranjwoud ook geen toestemming om hoger te bouwen en nu zou het op minder dan 100 m ineens wel mogen? En ook nog aan de straat waardoor het de indruk maakt van de Muntflat?! Misschien dat het plan herzien kan worden. We mogen toch hopen op een onafhankelijk oordeel van de gemeenteraad? Uiteraard zullen we als buren gezamenlijk optreden maar ik wilde dit toch spuien. Ik voel me door deze buren onheus bejegend. Zo ga je niet met je buren om.''   Atty Douma, Koningin Wilhelminaweg 2,  Heerenveen