Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

HEERENVEEN - Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben een enorme impact op het leven van slachtoffers. Zij lopen niet te koop met de problemen, die achter de voordeur spelen.

Terwijl de problematiek gezinnen ontwricht en voor enorme trauma’s zorgt. Gemeente Heerenveen maakt een speerpunt van een veilige thuissituatie in het nieuwe Integraal Veiligheidsplan. CDA-raadslid Hedwich Rinkes vraagt extra aandacht voor dit onderwerp. ,,Werkeloosheid, ziekte en verzuim van werk, opvoedingsproblematiek, schulden, grensoverschrijdend gedrag, veiligheidsrisico’s voor zichzelf en anderen, ontsporing en verslaving, depressiviteit, noem maar op. Problematiek van huiselijk geweld en haar oorzaken en gevolgen kunnen zich overal manifesteren”, constateert Rinkes, ,,Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen een onderdeel van een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. Ieder mens en ieder kind heeft echter recht op veiligheid. Wij hopen voor onze inwoners dat we als gemeente daar met maximale inspanning aan kunnen bijdragen.” Het onderwerp gaat Rinkes aan het hart. Met een vurig pleidooi in de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag hoopt ze de bestuurders te hebben overtuigd van het belang van het onderwerp. ,,Zonder hulp worden slachtoffers tegen hun wil in, de mogelijke plegers van de toekomst. De intergenerationele overdracht. En zonder hulp vindt geweld binnen het gezin keer op keer plaats, met verschrikkelijke gevolgen, de recidieve.” Volgens wethouder Hans Broekhuizen is huiselijk geweld en kindermishandeling niet voor niets als speerpunt aangemerkt. De komende tijd worden de uitgangspunten van het beleid nader uitgewerkt. Professionals, als huisartsen en andere zorgverleners, hebben daarin een belangrijke signalerende functie als het gaat om de problematiek ‘achter de voordeur’. De gemeente wil onder andere inzetten op het beschermen van leerkrachten, die vermoedens van huiselijk geweld rapporteren. Ook vindt Broekhuizen het belangrijk om te kijken hoe gezinnen, die met de problematiek te maken hebben, verder kunnen worden geholpen.   In dit filmpje (https://youtu.be/2GbYHQshq2w) wordt het verhaal van een slachtoffer van kindermishandeling verteld en blootgelegd hoe belangrijk een veilige thuissituatie is.