Spreekbuis: Kwetsbare kinderen in Heerenveen toch recht op ruimer Kindpakket?

Heerenveen - Gerrie Rozema schreef voor de Heerenveense Courant onderstaande spreekbuis: 

,,Staatssecretaris Klijnsma heeft voor alle Nederlandse gemeenten  extra geld beschikbaar gesteld voor kinderen  in achterstandssituaties, omdat is gebleken dat armoede bijzonder negatieve gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen. Het extra geld komt bovenop wat gemeenten al zelf doen voor kinderen in achterstandsituaties, zoals via Stichting Leergeld in de gemeente Heerenveen. Heerenveen heeft echter besloten een deel van het uiteindelijke totale bedrag voor armoedebestrijding  dat bedoeld is voor kinderen tot 18 jaar in te zetten voor jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Daarmee is het totale bedrag voor armoedebestrijding voor kinderen tot 18 jaar uiteindelijk minder dan bedoeld was door Klijnsma. Van het extraatje (225.270 euro ) blijft feitelijk maar de helft over. GroenLinks Heerenveen heeft dit aangekaart bij de Staatssecretaris. Uit de brief die GroenLinks Heerenveen vervolgens van de Staatssecretaris  kreeg, blijkt dat volgens Klijnsma het extraatje een extraatje moet blijven, wat niet langer het geval is als de gemeente Heerenveen het gereserveerde bedrag voor armoedebestrijding voor kinderen voor een andere groep gaat gebruiken, namelijk, jongvolwassenen van 18 jaar en ouder. Ook zij hebben natuurlijk recht op ondersteuning, maar het is niet juist om daarvoor het geld te gebruiken dat bedoeld was voor de ondersteuning van kinderen tot 18 jaar. GroenLinks Heerenveen heeft in de raad van 22 mei jl voorgesteld de door Klijnsma gemaakte afspraken te volgen en al het beschikbare geld aan het Kindpakket te besteden. Daarbij stelde GroenLinks voor eveneens een fonds op te richten voor jongvolwassenen van achttien jaar en ouder. Dit voorstel werd echter door het merendeel van de raad weggestemd. Gerrie Rozema, fractievoorzitter van GroenLinks Heerenveen: ‘De begeleidende brief van Klijnsma over de besteding van de gelden was duidelijk genoeg. Armoede is een groot probleem, zeker voor kinderen. Ze moeten de dingen kunnen doen die kinderen doen, zoals sporten of meegaan met een schoolreisje, zonder zich zorgen te maken over geld. Het overhevelen van de oorspronkelijke kindgelden naar een fonds voor (jong)volwassenen is in onze ogen niet alleen in strijd met de toelichting van Klijnsma, maar ook voorbarig! Wij hebben dan ook voorgesteld te komen tot een budget van 335.270 euro voor het Kindpakket én het instellen van een participatiefonds 18+.’  De vraag is of de gemeente Heerenveen alleen wil schuiven met geld of echt wil investeren in kinderen én jongvolwassenen in achterstandssituaties. Klijnsma gaat stappen ondernemen. Zij brengt bij de VNG onder aandacht op welke wijze de gemeente Heerenveen de bestuurlijke afspraken heeft uitgelegd en zal hen vragen contact op te nemen met het college van Heerenveen om, zo schrijft zij, ‘navraag te doen over de keuze om een deel van de extra middelen in te zetten voor volwassenen in plaats van voor kinderen.’''  Gerrie Rozema zal het college naar aanleiding van het antwoord van Klijnsma in de raadsvergadering vragen stellen.