Kerk Vinkega weer in gebruik

VINKEGA -  Na jarenlang leegstand wordt de kerk in Vinkega volgend jaar weer in gebruik genomen. Het is dan de centrale ontmoetingsplek van het dorp.

Binnenkort start de laatste fase van de verbouwing: het terugbrengen van de oorspronkelijke torenspits en het aanschaffen en plaatsen van een keuken, beeld- en geluidsinstallatie, podiumdelen en overige inrichting. Voor deze aanpassingen ontvangt Stichting behoud Finkegea € 35.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 178.000,-. Toen in 2007 het kerkgebouw te koop kwam, besloot het dorp het te kopen. Sindsdien heeft er een grote renovatie plaatsgevonden. Eerst basisaanpassingen ter bevordering van het eerste gebruik, toen de trap naar de klokkentoren, toiletten, elektra en stuc- en schilderwerk. Dit traject zelf versterkte de sociale cohesie in het dorp al. Het doel is er een ontmoetingscentrum van te maken, waar een grote variatie in activiteiten wordt aangeboden. Specifiek gericht op ouderen, jeugd en cultuurliefhebbers, recreanten en toeristen. Er wordt momenteel al getrouwd en gerouwd. Na de laatste aanpassingen zijn ook activiteiten mogelijk als samen koffiedrinken en eten koken, cursussen, workshops, yoga en tentoonstellingen. Iepen Mienskipsfûns De verbouwing van het kerkgebouw in Vinkega is één van de 21 projecten in Zuidoost Fryslân die subsidie uit het Iepen Mienskipsfûns krijgt. De 21 projecten zorgen samen voor een investering van ruim 1,1 miljoen euro in de leefbaarheid in de regio. Van 18 september tot en met 13 oktober kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.