Docenten en leerlingen enthousiast over meer staan in de klas

HEERENVEEN -  In april introduceerde Sport Fryslân bij groep 4 van CBS De Roerganger zit-stabureaus. De kinderen en de docenten van de school zijn zeer enthousiast over de combinatie zitten en bewegend leren.

95% van de kinderen vindt de zit-stabureaus fijner om aan te werken dan het reguliere meubilair. Kinderen regelen zelf de afwisseling zitten en staan. Naast de effectmeting onderzocht Sport Fryslân of er bij de docenten draagvlak is voor meer staan in de klas. 100% van de ondervraagden staan open voor deze verandering. Lang zitten, kent zoals we weten ernstige gezondheidsrisico’s zoals verhoogde kans op diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Toch wordt stilzitten ons van jongs af aan aangeleerd. Op de basisschool zitten kinderen een groot gedeelte van hun dag. Kinderen van 4 tot 12 jaar zitten op een doordeweekse dag gemiddeld 7,3 uur waarvan 70% op school*.  Onderzoek CBS De Roerganger probeerde als eerste school in Friesland de zit-stabureaus uit. Via het onderzoeksprogramma Actigraphs is de fysieke intensiteit van kinderen gemeten tijdens het werken aan het reguliere meubilair en het werken aan zit-stabureaus. Deze data zijn met elkaar vergeleken. Er werd 16,5% meer lichte inspanning vertoond tijdens het werken aan zit-sta bureaus. Sport Fryslân wil met deze test op CBS De Roerganger andere Friese scholen stimuleren om meer bewegend leren in te zetten. Naast zit-stabureaus zijn er meer interventies: beweegmomenten, fysiek actieve lessen, deskbikes en de Daily Mile.  Over Sport Fryslân Bijna één op de drie Friese inwoners bewegen te weinig. Elke dag weer zetten wij ons in om deze 240.000 inactieve Friezen in beweging krijgen. Daar werken we samen aan met de provincie, gemeenten, verenigingen, commerciële en maatschappelijke partners, gezondheidsinstellingen, vrijwilligers en de inwoners van Friesland. Gezamenlijk aan de slag voor een vitaal Fryslân. Daarin wil Sport Fryslân de voorloper, verbinder en aanjager zijn.