Imkers vertellen op open dag Bijenvereniging Oranjewoud

ORANJEWOUD - Afgelopen zondag  opende Bijenvereniging Oranjewoud haar bijenstal voor het publiek tijdens de Landelijke Open Imkerijdagen.

Enthousiaste imkers vertelden over het fascinerende leven van de honingbij en demonstreerden wat er komt kijken bij hun mooie hobby. Wat was er zoal te beleven ? Bijenhouden is meer dan een bijenvolk met 40.000-50.000 bijen in een kast onderbrengen en verzorgen. Het betekent ook slingeren van de gewonnen honing, het het vangen van en voorkomen van zwermen en het inspelen op het weer en de natuur. Bezoekers konden educatieve uitleg krijgen over de aanwezige bijenvolken. Men kon in een bijenvolk kijken en ook was  er een imkerskraam met bijenprodukten. Er werd informatie gegeven over alle facetten van het bijenhouden. Honigbijen en vele soorten solitaire bijen en hommels maken moeilijke tijden door. We hebben er allemaal wel over gehoord. onder andere door een gebrek aan bloemen lopen de aantallen van deze belangrijke bestuivers terug. Daarom besteedden imkers tijdens de Landelijke Open Imkerijdag ook aandacht aan de wilde bijen in Nederland. Ze gaven voorlichting over het maken van bijenhotels en over wat geschikte bloemen en planten zijn en waarom.