Elke zondagmorgen diensten in Kerkje van Terband

TERBAND - Op zondag 13 augustus a.s. is er een Friestalige viering in het kerkje van Terband.

In de Terbantster Tsjerke vinden in de zomer iedere zondagmorgen om 10.00 uur oecumenische diensten plaats. Deze hebben een laagdrempelig karakter en duren een half uur. Elke eerste zondag van de maand en de laatste zondag (27 augustus) is er na afloop gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De Terbantster Tsjerke is één van de tien onderwegkerken die Nederland nog telt, oorspronkelijk bestemd voor vakantiegangers in de regio. Inmiddels worden de zomerdiensten ook dankbaar bezocht door mensen uit de omgeving en naburige gemeenten. Het kerkje kent een rijke historie en is gelegen op een idyllische groene plek, net buiten Heerenveen. De kracht van dit kerkje schuilt tevens in haar diversiteit. Voorgangers zijn meestal leken en hun uiteenlopende achtergrond biedt een kleurrijk mozaïek aan meditaties. Daarin zijn de verschillende christelijke stromingen vertegenwoordigd. Van heel orthodox tot uitgesproken vrijzinnig. Op die manier wordt ingespeeld op verschillende behoeften aan zingeving en bezinning. De meditatie voor de Friestalige kerkdienst op zondag 13 augustus a.s. zal worden verzorgd door voorganger dhr. B. Akkerman. Wij hopen u van harte te verwelkomen. Namens de commissie van de Terbantster Tsjerke Zie ook http://www.terbantstertsjerke.nl/