Diploma's voor de cursus Politiek Actief

Heerenveen - WOLVEGA  - Elf inwoners van Weststellingwerf hebben meegedaan met de cursus Politiek Actief. Deze week ontvingen zij uit handen van Teun Stoker, vice voorzitter van de gemeenteraad hun certificaat van deelname.

De deelnemers hebben tijdens zes bijeenkomsten uitgebreid kennis gemaakt met de lokale politiek. Een deel van de groep heeft nu concrete plannen om de politiek in te gaan. Een aantal deelnemers gaat stage lopen bij de fractie van zijn of haar voorkeur.
De deelnemers zijn positief over de cursus. “De cursus was goed, de opzet professioneel en inhoudelijk prima. Ik heb meer geleerd dan van te voren gedacht”, aldus een van de deelnemers. De cursus bood een kijkje achter de schermen van de lokale politiek.  De cursus was niet alleen gericht op wie erover nadenkt politiek actief te worden. Ook voor inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming, was de cursus zeer geschikt. De cursus werd georganiseerd in en door 5 gemeenten: De Fryske Marren, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland en Weststellingwerf. ProDemos; Huis voor democratie en rechtsstaat verzorgde de cursus. Naast het opdoen van theoretische kennis, was er ook aandacht voor de praktijk. Deelnemers leerden debatteren en lobbyen. Lokale politici deelden hun ervaringen en de deelnemers gingen met praktische opdrachten aan de slag.