André Everts neemt afscheid van stichting Present

HEERENVEEN - Afgelopen maand nam André Everts afscheid als penningmeester van Stichting Present Heerenveen.

Na acht jaar draagt hij het stokje over. Wat hij het mooie vindt van Present? “Stichting Present strekt zich uit naar iedereen.”  “Het begon allemaal in 2009,” vertelt André. “Via hulporganisatie World Servants had ik in het buitenland vrijwilligerswerk gedaan, onder andere in Bolivia. Heel mooi vond ik dat. Maar eenmaal thuis ging ik nadenken. Het is natuurlijk heel makkelijk: goede dingen doen ver weg. Maar hoe is dat eigenlijk dichtbij? In mijn eigen omgeving? Kan ik hier in Heerenveen ook wat betekenen?” Toen kwam Present in beeld. “Ik hoorde dat er net een werkgroep begonnen was met de oprichting van een Stichting Present in Heerenveen. Ze zochten nog een penningmeester. Zo kwam ik vanaf het begin in het bestuur.”  Zandbak Om ‘feeling te houden met de werkvloer’ doet het bestuur van Present ook regelmatig een project. “Ons eerste project in 2009 is me altijd bijgebleven,” vertelt André. “We plaatsten een zandbak in de tuin van een jongetje uit een gezin waarin verschillende zorgen speelden. Hij was een jaar of 7. De jongen was gewend aan een tuin met slechts gras en tegels. En nu: een zandbak! Hij wist niet wat hem overkwam.” Uniek André is na acht jaar nog steeds erg enthousiast over het concept van Stichting Present. “Het is een unieke opzet van vrijwilligerswerk,” legt hij uit. “Het is lokaal: je kunt mensen helpen in je eigen omgeving. Ten tweede werkt het verbindend: samen bezig zijn voor een ander. En het is vraaggericht. Waar hulp nodig is, dáár gaat de hulp naartoe.” “Het mooiste van Present,” vervolgt hij, “vind ik dat mensen iets doen, wat ze normaal niet zo snel doen, en daarmee anderen ontmoeten. Vaak zit je toch in je eigen kring. Maar met Present kom je eens over de vloer bij anderen. Je hoort hun verhaal – of niet, dat kan ook – maar je hebt altijd een ontmoeting.” Beweging Na acht jaar bestuurslid, ondertussen een gezin met drie jonge kinderen, een eigen bedrijf en diverse soorten vrijwilligerswerk heeft André besloten het stokje over te dragen. Henk Mooibroek gaat vanaf juli 2017 aan de slag als de nieuwe penningmeester. Wat wenst André voor de toekomst van Present? “Ik hoop dat Stichting Present Heerenveen haar naamsbekendheid vergroot, en de belangrijke positie die ze heeft, behoudt. Dat gaat niet vanzelf. Er is veel in beweging. Bij gemeentes, bij de zorg. Daar moeten we op in blijven spelen. Maar de noodzaak van Present blijft. Er zullen altijd kwetsbare mensen blijven. En er zullen mensen blijven die iets willen doen voor een ander.”