Twee leerlingen Nordwin College Cum Laude geslaagd

HEERENVEEN -  Op het Nordwin College Heerenveen zijn 2 examenkandidaten Cum Laude geslaagd.

Wiebren de Vries  uit Langezwaag en Liuwe Kroes uit Terband hebben het VMBO examen Basisberoepsgerichte leerweg zo goed gemaakt dat ze voldoen aan de eisen voor Cum Laude. Op het diploma word het judicium Cum Laude vermeld. Voor het VMBO geldt dat je Cum Laude slaagt als het gemiddelde van je eindcijfers voor de 2 algemene vakken in het sectordeel een 8.0 of hoger is. Ook het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak moet een 8.0 of hoger zijn. Bovendien mag geen van de cijfers die bij de uitslagbepaling betrokken zijn lager zijn dan een 6. Beide voldoen aan deze eisen en zijn Cum Laude geslaagd. Wiebren heeft Groen & Recreatie als praktijkvak afgerond, Liuwe heeft het praktijkvak Productiedier gevolgd.