Overeenstemming herstructurering Sportstad Heerenveen

HEERENVEEN -  Sportstad Heerenveen en haar aandeelhouders Gemeente Heerenveen, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar hebben overeenstemming bereikt met betrekking tot de herstructurering van Sportstad Heerenveen.

De herstructurering bestaat uit een herfinanciering van de langlopende leningen, een herziening van het huurcontract met sc Heerenveen en de uittreding van De Friesland Zorgverzekeraar als aandeelhouder van Sportstad Heerenveen. Met deze herstructurering is voor de lange termijn een belangrijke basis gelegd voor de continuïteit en dienstverlening van Sportstad Heerenveen. De herfinanciering van de langlopende leningen heeft Sportstad Heerenveen kunnen realiseren door een garantstelling van de Gemeente Heerenveen. Als gevolg van de herfinanciering van de langlopende leningen zijn er mogelijkheden ontstaan om per 1 juli 2017 het bestaande huurcontract met sc Heerenveen onder gewijzigde voorwaarden te verlengen. Tussen Sportstad Heerenveen en sc Heerenveen is hierover inmiddels overeenstemming bereikt. Hiermee is een oplossing gevonden voor de wens van sc Heerenveen om de huisvestingskosten van het stadion te verlagen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft zich teruggetrokken als aandeelhouder van Sportstad Heerenveen, omdat de door hen gestelde doelen inmiddels zijn gerealiseerd en met de herfinanciering mogelijkheden voor uittreding zijn ontstaan.