Expositie De laatste indiaan in Museum Heerenveen

HEERENVEEN -  Betonnen reuzen in het landschap, kunst in opdracht, geladen met een maatschappelijk besef van de rol van kunst en de kunstenaar in het scheppen van een betere samenleving.

De monumentale kunstwerken van Jaap van der Meij (1923-1999) zijn unieke vormen die tot stand kwamen in de periode van de wederopbouw. De wederopbouwperiode kenmerkte zich door een grote zakelijkheid. Daarop ontstond er behoefte aan meer emotie in publieke ruimte en gebouwen. Architecten en kunstenaars lieten beeldende kunst en bouwkunst samengaan. Kunst in opdracht, maar ook mét een opdracht. Wat het publiek nu van de werken vindt, is onbekend. Vijf Friese musea willen daar verandering in brengen. De tentoonstelling De Laatste Indiaan in Museum Heerenveen aan de Minckelersstraat 11, is te zien van 2 juli tot en met 17 september 2017. In Museum Heerenveen wordt de kunstenaar met een missie belicht, hoe zijn kunst moest bijdragen aan de identiteit van nieuwe wijken en de visie van de kunstenaar daarop. In de jaren 1970 ontstond in Heerenveen de splinternieuwe wijk: De Greiden. Met de drie Muntflats – in die tijd de hoogste van Friesland – kreeg Heerenveen een indrukwekkende skyline. In 1973 ontving Van der Meij het verzoek om bij de Muntflats zijn grote sculpturen van Frans aluminiumbeton te plaatsen. Als tegenwicht tegen de drie torens, die welvaart en vooruitgang uitstraalden, koos hij voor een beeldengroep met drie indianen. De groep bestond uit een herkenbare hoofdman in het midden, met aan weerszijden een krijger. Twee figuren werden vernield. De gemeente besloot de laatste indiaan preventief te verwijderen. Heeft vandalisme hiermee de slag gewonnen. Nee, want in het museum is nu de laatste indiaan weer te zien, hersteld in zijn waardigheid en omringd door andere indianensculpturen die Van der Meij maakte. Het project 'Kunst met een opdracht’ is gericht op de versterking van de relatie tussen het museum, de lokale gemeenschap en kunst in de publieke ruimte en bestaat uit vijf tentoonstellingen in vijf Friese musea: Tresoar, Museum Drachten, Museum Ameland, Museum Opsterlân en Museum Heerenveen. Er is een gratis digitale kunstroute langs de kunst in openbare ruimte en er verschijnt een publicatie. Het project wordt mogelijk gemaakt door de bijdragen van het Mondriaan Fonds, het VSB Fonds, Bankgiroloterijfonds/Stichting Doen, BNG Cultuurfonds, Ars Donandi, Stichting Zabawas, GGB Bolhuisfonds,  de Gravin van Bylandtstichting en het Brucken Fock Fonds. De Laatste Indiaan is te zien in Museum Heerenveen van 2 juli tot en met 17 september 2017. Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling op: www.heerenveenmuseum.nl.