Rinse Bleeker wordt nieuwe directeur Sportstad Heerenveen

HEERENVEEN - Per 1 augustus a.s. vindt er een directiewissel plaats bij Sportstad Heerenveen. Rinse Bleeker neemt dan de functie van Algemeen Directeur over van Fedde Pronk.

De keuze voor Rinse Bleeker ligt voor de hand. Als Directeur Operationele Zaken had hij namelijk al de dagelijkse leiding bij Sportstad Heerenveen. Hij kent de organisatie door-en-door en heeft ook meegebouwd aan het succes ervan. Voor Fedde Pronk zit “de klus er op”: Sportstad is in stabiel vaarwater gekomen, de herfinanciering is afgerond en dus kan Sportstad de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Voor Fedde was de functie van Algemeen Directeur geen ‘fulltime job’. Maar dit zal het door interne verschuivingen in de organisatie en werkwijze voor Rinse Bleeker wél worden. Zo kan hij zich voor de volle 100% richten op de missie van Sportstad Heerenveen: “Sporten voor iedereen op elk niveau.” Rinse en zijn team gaan dit doen door invulling te geven aan het uitbouwen van Sportstad Heerenveen als sportbolwerk. Concrete voorbeelden hiervan zijn nu al te zien in de vorm van nieuwe buitensportaccommodaties met onder meer: een Inline-Skatecentrum, de multidisciplinaire beachvelden, het Urban Sportpark en de Fierljepschansen. Top-accommodaties die sportbeoefening op een laagdrempelige manier aanbieden voor: topsporters, recreatieve sporters en medische groepen van alle leeftijden. In 2016 trok Sportstad Heerenveen al zo’n 4.000 bezoekers per dag. Dit zal in 2017 waarschijnlijk alleen nog maar toenemen. Want in de 11 jaar die Sportstad Heerenveen nu bestaat, voorziet het in een behoefte waar Heerenveen en een groot deel van Noord-Nederland niet meer buiten kan.