Heren hoofdklasse kaatsen in Heerenveen

HEERENVEEN - Op vrijdag 30 juni vindt de Masters plaats. Kaatsvereniging De Pompeblêdden organiseert dan voor de 19de keer zijn Heren Hoofklasse wedstrijd.

De topkaatsers van Friesland mogen aantreden in sportstad Heerenveen. De sportstad van Friesland is natuurlijk niet compleet zonder zo’n grootse kaatswedstrijd. De Pompeblêdden bestaat dit jaar 65 jaar in Heerenveen. Dit jaar vindt dit evenement plaats op de velden van de Heerenveense Boys, waar slechts 4 weken voor de PC (de grootste kaatswedstrijd van Nederland) gekeken kan worden wie er in vorm is en welk partuur een outsider zou kunnen zijn. De wedstrijd zal dit jaar een vrije formatie partij zijn, wat inhoudt dat ze in een eigen geformeerd partuur kaatsen. Het partuur van Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Daniël Iseger won de finale afgelopen jaar van het partuur Enno Kingma, Pieter Jan Plat en Jouke Bosje. Gert Anne van der Bos werd tot koning benoemd van de 18 e Masters. Het te kloppen partuur dit jaar is Gert Anne van der Bos, Teake Triemstra en Tjisse Steenstra die bijna alle vrije formatie wedstrijden op hun naam hebben geschreven.