De Ontmoeting: Janny Bijl

Heerenveen - Waar komen mensen elkaar tegen de komende weken? Vandaag in de rubriek De Ontmoeting Janny Bijl, voorzitster van de Fryske Folkloardei.

Wie ben je? "Ik ben Janny Bijl ik ben 45 jaar oud en woon samen met mijn man Teade Wagenaar (47) zoon Gerrit Wagenaar (20), dochter Bartie Wagenaar(18) en mijn ouders Age en Bartie Bijl op boerderij de Heuvel in Katlijk. Ik ben werkzaam als verpleegkundige bij thuiszorg De Friese Wouden regio Heerenveen. Ons grote hobby zijn de Friese paarden. Op dit moment hebben wij acht Friese paarden. Met de paarden gaan we naar tuigwedstrijden en deden we altijd mee aan ringsteekwedstrijden. In 2012 vroeg Ans Bouma ons of wij met de Fryske Folkloaredei mee wilden doen. Dit was het eerste jaar dat er een ringsteekwedstrijd werd gehouden. Dat jaar wonnen wij de eerste prijs, de zilveren Johan Willem Friso lepel. Deze zilveren lepel werd uitgereikt door burgemeester Tjeerd van der Zwan.” 1 juli is de de Fryske Folkloaredei, wat is dat voor dag? “Ons programma start om 13.00 uur, wedhoudster Coby van der Laan zal de opening doen. Deze opening zal op het gemeenteplein plaatsvinden. Als de opening is geweest, starten vijf Folkloristische dansgroepen met dansen op het Gemeenteplein. Daarna gaan de dansgroepen naar het Molenplein om daar verder te dansen. Dit zal een prachtig schouwspel zijn. Rond 15.00 uur start het ringsteken rond de Lindegracht en Van Harenspad. Twaalf Friese aanspanningen met Friese sjezen zullen strijden om De Johan Willem Friso lepel. Muzikale medewerking deze dag wordt verzorgd door Lammert Mink op de trekharmonica en door Myriam Lindemann op accordeon. Rond 17.00 uur zal de dag eindigen.” Hoe is de Fryske Folkloaredei ontstaan? “In 2011 heeft de gemeente Heerenveen Ans Bouma benaderd om wat te organiseren wat betrekking had met Folkloare. Ans Bouma en Frans Koning hebben zich jaren hier voor ingezet. De Fryske Folkoaredei is wel afhankelijk van het weer. Zo hebben wij deze dag in 2014 af moeten lassen in verband met hitte. En vorig jaar hebben wij het ringsteken op een gegeven moment moeten stoppen in verband met hevige regen. De andere jaren hebben wij altijd prachtig weer gehad en we hopen dit jaar ook weer op mooi weer. In 2015 heb ik het stokje van Ans Bouma overgenomen en ben ik de voorzitster van de Fryske Folkloardei. Penningmeesteres is Sytske Koopmans en vanuit de gemeente hebben wij veel steun van Koos de Wilde, Nico Zeldenthuis en Hendrik Snip. Verder bestaat ons bestuur uit Gonny Visser en Jan Jager, zij houden zich bezig met de dansgroepen, familie Bakker en dochter Brechtsje en Wijtske Larooij, zij maakt prachtige foto’s tijdens de Fryske Folkloaredei.” Wat zou je verder nog kwijt willen over de Fryske Folkloaredei? “Wat ik verder kwijt wil: mensen kom allen langs op de Fryske Folkloaredei. Je zult je geen moment vervelen!”