Veenbranden: Shared space in De Knipe!?

Heerenveen - Afgelopen weekend goed nieuws voor de gebruikers van de Meyerweg in De Knipe. Op aandringen van Plaatselijk Belang is het plan uit 2010 om deze weg veiliger te maken door de gemeente uit de kast gehaald. De gemeenteraad is akkoord gegaan met een ingrijpend plan van aanpassingen: van een gevaarlijke kruising, idem kruispunt en fietsroutes. Naast de overkluizing Ds Veenweg staat ook een shared space dorpsplein met een 30km-zone bij Café De Knyp op het programma.

  Een dorpsplein in De Knipe shared space? Wat is dat nu weer, vraagt u zich af. Dat is een Nederlandse uitvinding (vandaar de Engelse term) op het gebied van de verkeerskunde. Deze houdt in, dat de ruimte (het toekomstige dorpsplein) niet wordt gezien als een verkeersruimte maar meer als een verblijfsruimte. Bij de kruising It Slúske wil men een plein creëren dat zo is ingerihct, dat verkeersdeelnemers automatisch afremmen. Men moet meer letten op andere weggebruikers. In de beleving van de verkeersdeelnemers wordt de ruimte met anderen gedeeld.   In de jaren 1980/1990 introduceerde Hans Monderman, verkeerskundige bij de provinsje Fryslan, het idee van gedeelde ruimte in een verblijfsgebied. (De term Shared space is dus zelfs geboren in Fryslân.) Door verkeersborden en wegwijzers weg te halen, aldus Monderman, dwing je weggebruikers meer op elkaar te letten. De automobilisten zullen afremmen, omdat zij een gebied ingaan waar ook fietsers en voetgangers bewegen. Met dit principe neemt de verkeersveiligheid toe. Op diverse plaatsen in Nederland zijn ruimtes inmiddels ingericht volgens het shared space-principe. Het model maakt zelfs internationaal furore.   Iets soortgelijks hebben we in centrum van Heerenveen. Zo’n vier jaar gleden is het Crackstateplein aangepast. De hekken rond het gemeentehuis zijn toen weggehaald en het plein werd één grote ruimte; gedeelde ruimte. Gemotoriseerd verkeer houdt rekening met kwetsbare wegebruikers: mensen met een rollator, in een rolstoel of op de fiets (jongeren). Gaat dit goed? Meestal wel. Al is er nogal eens verwarring: Wie heeft hier nu voorrang? Geldt hier het recht van de sterkste en krijgt degene met het meeste motorvermogen voorrang?   Dat het soms op een survival of the fittest neerkomt, is het gevolg van een gebrek aan voorlichting door de gemeente over de bedoeling van Gedeelde Ruimte. Men heeft de burgers niet via website, nieuwsbrief en krantenberichten laten weten, welk verkeersgedrag er van alle verkeersdeelnemers op het Crackstateplein wordt verwacht.   Een belangrijk uitgangspunt van Gedeelde Ruimte is het democratische karakter: de ruimte wordt ingericht in overleg met de betrokkenen; over het gewenste verkeersgedrag wordt gecommuniceerd met de betrokkenen; en het effect van Gedeelde Ruimte op de verkeersveiligheid wordt geëvalueerd met de betrokkenen. De uitdaging voor verkeersdeskundigen op het gemeentehuis is dus: goed communiceren met alle weggebruikers over bedoeling, verkeersgedrag en effect van de Gedeelde Ruimte in De Knipe. Succes.   Remco Helder