Koninklijk besluit voor benoeming nieuwe burgemeester

Heerenveen -  WOLVEGA - André van de Nadort is op maandag 19 juni bij Koninklijk Besluit benoemd als nieuwe burgemeester van Weststellingwerf.

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ronald Plasterk heeft dat bekendgemaakt. André van de Nadort wordt in de raadsvergadering van 5 september 2017 beëdigd door de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok. Van de Nadort (54) volgt Gerard van Klaveren op die twaalf jaar burgemeester was van de gemeente Weststellingwerf. In de periode tussen het afscheid van Van Klaveren en de beëdiging van Van de Nadort heeft vicevoorzitter Teun Stoker de voorzittershamer van de gemeenteraad in handen. Wethouder Cor Trompetter vervult tijdelijk de functie van locoburgemeester. Van de Nadort is op dit moment burgemeester van het Groningse Ten Boer en woont in Thesinge. Hij begon zijn politieke loopbaan als raadslid voor de PvdA in de gemeente Steenwijkerland en werd daar vervolgens wethouder. Sinds 2009 is hij burgemeester van Ten Boer. De gemeenteraad denkt dat André van de Nadort als burgemeester van Weststellingwerf een positieve bestuurlijke impuls zal geven aan de ontwikkeling van de gemeente.