Examenuitslagen Nordwin College Heerenveen    

HEERENVEEN - Aan het Nordwin College Heerenveen slaagden de volgende personen: 

Opleiding: Leerwerktraject Basisberoepsgerichte leerweg: Kyra Alstein, Heerenveen; Jelmer Hoonstra, Rohel; Jaap van der Molen, Tijnje; Pieter Reitsma, Aldeboarn; Thomas Stuiver, Heerenveen; Reinder Teije Tel, Oudehorne;   Opleiding: Basisberoepsgerichte leerweg:   Johannes Bouma, Nes; Hette Brok, Joure; Damian Cuiper, Luinjeberd;Jarno Heeringa, Heerenveen; Lars Hoekstra, Sint Nicolaasga; Jurjen Holtrop, Gorredijk; Jacob Hulzinga, Delfstrahuizen; Nynke Jonkman, Rottum; Baukejan Kelderhuis, Echtenerbrug; Liuwe Kroes, Terband; Jelle van der Leij, Terkaple; Kaylee Sirag, Akkrum; Jelle Velthuis, Sint Johannesga; Otto de Vries, Nieuwehorne; Wiebren de Vries, Langezwaag;   Opleiding: Kaderberoepsgerichte leerweg:   Reinder Agricola, Goingarijp; Ricardo Alkema, Joure; Hayo Bouma, Terherne; Benno Brekelmans, Akkrum; Kees Breitsma, Hoornsterzwaag; Jari Brink, Terkaple; Mitchel Deddens, Donkerbroek; Marit Fennema, Langezwaag; Hessel van der Graft, Luxwoude; Jelmer de Haan, Haskerhorne; Rianne Heikoop, Joure; Gretha Hoekstra, Aldeboarn; Jetse Hoekstra, Terwispel; Jens Hofstra, Katlijk; Jesper Jeeninga, Scharsterbrug; Anne de Jong, Heerenveen; Niels Klaver, Rottum; Martin Koehoorn, Heerenveen; Danilo Lavin Luengo, Heerenveen; Pieter Lieuwes, Akmarijp; Iris Muurling, Oosterzee; Lusanne Otter, Joure;  Annet Roffel, Rotsterhaule; Ilse Timmerman, Echten; Guido Veenema, Akkrum; Felien de Vries, Joure; Jelmer de Vries, Sint Nicolaasga; Erik Walda, Heerenveen; Christy Zandhuis, Heerenveen;   Opleiding: Gemengde leerweg: Bente Bouma, Grou; Niels Hoekstra, Sint Johannesga; Patrick Krist, Luinjeberd; Bram Nip, Heerenveen; Nikita Sieses, Heerenveen; Remco Stad, Tijnje; Sean Veen, Harlingen; Milou Zoer, Heerenveen;   Opleiding: Theoretische leerweg: Jarno van Aalsum, Heerenveen; Thomas de Boer, Oudeschoot; Thom de Groot, Akkrum; Lenie van der Heide, Rotsterhaule; Kirsten Nolles, Joure; Valerie de Reus, Heerenveen; Herman Zijlstra, Terwispel;