Armoedebeleid in Heerenveen (10)

HEERENVEEN -  De afgelopen weken hebben de verschillende fracties in de Heerenveense Courant hun licht laten schijnen over armoede in Heerenveen. In dit laatste artikel uit deze serie, komt de ChristenUnie aan het woord.

,,Armoede? Oorzaak en gevolg. Armoede is het niet kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften en ontstaat wanneer een mens onvoldoende (betaal)middelen heeft om in de primaire levensbehoeften zoals water, voedsel, kleding, huisvesting en gezondheidszorg te kunnen voorzien. Oorzaken zijn bijvoorbeeld langdurige werkeloosheid, een laag betaalde baan of een uitkering, ziekte, verslavingen, kopen op afbetaling, bezuinigingen op de sociale zekerheid, huurtoeslag, prijsstijgingen en inflatie. De gevolgen zijn groot: financiële schulden, dalen van de koopkracht, sociaal maatschappelijk isolement, neerwaartse gezondheidsspiraal, mensonwaardig leven, slechte kleding, verslechtering van de woonsituatie en sociaal aanzien, psychische impact zoals minderwaardigheidsgevoelens en schaamte.'' ,,Armoede in Heerenveen? Komt armoede ook in Heerenveen voor? Jazeker! Zowel jonge mensen als ouderen kunnen in een situatie geraken van oplopende schulden en daardoor volledig vastlopen. Ook zijn er mensen die leven op de armoedegrens en dit heel lang weten te verbergen maar gaandeweg hoge schulden opbouwen. In onze gemeente groeit een groot aantal kinderen op in gezinnen die het níet breed hebben.Vaak gaat dit van generatie op generatie en wat de ChristenUnie betreft moet dit doorbroken worden. Opgroeien in armoede is niet wat wij willen. Gelukkig zijn er een aantal regelingen waar kinderen gebruik van kunnen maken.'' ,,Principes en armoedebeleid. Een aantal principes zijn voor de ChristenUnie belangrijk: ‘Maak vergeten mensen weer zichtbaar.’ ‘Iedereen is van waarde, telt en doet mee.’ Maar ook: ‘Voorkomen is beter dan genezen.’ Help mensen in armoede door een goede schuldhulpverlening en bied mensen een nieuwe kans. Elk mens heeft zijn trots en verdient een waardig bestaan! De helpende hand bieden en eigen verantwoordelijkheid bijbrengen is een stap om economisch weerbaar te worden.'' ,,Armoedebeleid staat niet op zichzelf. Door als gemeente bijvoorbeeld een goed vestigingsklimaat voor bedrijven te hebben en (om)scholing aan te bieden ontstaat er meer werkgelegenheid, staan er minder mensen aan de kant en kan een armoede-isolement voorkomen worden. Hierbij is bewustwording van de eigen leefstijl essentieel en moet er al op jonge leeftijd goede voorlichting gegeven worden over hóe om te gaan met je geld en je goed!'' CU Heerenveen