16-jarige gymnasium leerling OSG Sevenwolden cum laude geslaagd

HEERENVEEN -  Primo Ish-Hurwitz, pas 16 jaar en leerling van locatie Fedde Schurer in Heerenveen, is  cum laude geslaagd voor zijn gymnasiumdiploma.

Op zijn eindlijst prijkt een 8 voor Nederlands, een 9 voor Engels, Latijn, Biologie, Natuur- en scheikunde, een 8 voor maatschappijleer en filosofie en twee tienen voor wiskunde B en D!Voor de rekentoets heeft Primo eveneens een 10 behaald. Daarnaast is Primo erg succesvol geweest bij diverse Olympiades (o.a. de Natuur- en wiskunde Olympiade, hij werd bij de laatste tot tweemaal toe 5e van Nederland). Ook behaalde hij met zijn Profielwerkstuk een 3e prijs aan de Rijks Universiteit Groningen. Zijn zoektocht naar Optimale Tonaliteit, een combinatie van Wiskunde en Muziek, maakte vanwege de complexiteit diepe indruk op de jury. Voor het volgende jaar heeft Primo zich voor twee studies ingeschreven: wiskunde en conservatorium. Sinds vorig jaar is het mogelijk dat het judicium cum laude op het diploma vermeld wordt. Een kandidaat is geslaagd voor het eindexamen vwo met toekenning van het judicium cum laude indien zijn examen voldoet aan de volgende voorschriften: a. ten minste het gemiddelde eindcijfer 8,0, berekend op basis van de eindcijfers voor: 1°. de rekentoets, de vakken in het gemeenschappelijke deel van het profiel, het eindcijfer van je combinatiecijfer en de vakken van het profieldeel, en 2°. het vak uit het vrije deel waarvoor het hoogste eindcijfer is vastgesteld, en b. ten minste het eindcijfer 7 voor de rekentoets en alle vakken waarin je het centraal examen aflegt.