Armoede in Heerenveen (9)

Heerenveen - De komende weken besteden we in deze krant aandacht aan armoede in Heerenveen. Wat doen de verschillende organisaties tegen armoede? In deel 9 Stichting Houvast.

“Stichting Houvast begon rond 1992 als werkgroep in verband met de magere voorlichting op gebied van sociale zekerheid. Rond 1995 ontstond door de grootte van de groep het idee om een stichting te worden die zich zou inzetten om onder andere via een nieuwsbrief en acties mensen te helpen”, zegt Carla Bosma, vanaf het begin betrokken bij de stichting. Stichting Houvast helpt bij praktische zaken zoals hulp bij het aanvragen van bijvoorbeeld kwijtschelding van de HEF, deelt goederen uit als brood en kleding, organiseert dagtochten en deelt jaarlijks 85 kerstpakketten uit aan minimagezinnen.

In de drukke periode zijn er circa zestien vrijwilligers actief. Een daarvan is Daniëlle, zij is manusje van alles en vertelt: “Per jaar helpen we zo’n 750-800 mensen. Wij helpen mensen die door welke omstandigheden dan ook netto te weinig overhouden. Dat is niet alleen weggelegd voor mensen in de bijstand, ook chronisch zieken kunnen netto heel weinig overhouden. Ouderen bijvoorbeeld met alleen een AOW zullen in verband met de gezondheid ook extra kosten maken dankzij het uitkleden van het basispakket en het verplichte extra bedrag van het eigen risico. Daar moet niet te lichtvaardig over worden gedacht.”

Stichting Houvast heeft een kritische kijk op het bestaande beleid van Heerenveen als het gaat om onder andere minima en het eigen risico. “Veel andere gemeenten vergoeden het eigen risico en zijn goedkoper met ziektekostenverzekeringen. Wij kennen mensen die niet naar de dokter gaan in verband met het eigen risico. Wij hebben het enorm druk gekregen door eerdere bezuinigingen waarbij ook het probleem sport voor ggz-cliënten aan de orde kwam. Maar ook kinderen die 18 jaar worden en geen kant op kunnen in verband met de afschaffing van een overgangsregeling of het tekort aan betaalbare huurwoningen. Het heeft te maken met de zorgplicht van een gemeente, het kinderrecht en de consequenties als het kind 18 wordt”, aldus Carla.

Mensen kunnen via Facebook, via de mail of via het inloopspreekuur dat elke woensdagochtend op Herenwal 2 wordt gehouden, in contact komen met Stichting Houvast. De stichting is er voor mensen uit de gemeente Heerenveen. “Wij zien steeds vaker dat mensen die niet in onze doelgroep passen zich melden op sites van alles wat gratis is, wij zijn echter geen kringloopbedrijfje en geven niet zomaar even wat weg. We zijn er echt voor die mensen die netto te weinig overhouden om gezond te kunnen leven”, zegt Daniëlle.

Carla: “Wij zijn mensen van weinig woorden, we kunnen goed luisteren en zijn non-conformistisch ingesteld. Dat betekent herkenning, maar ook rust. Wat ons als stichting zou kunnen helpen, is gratis opslagruimte. Wij zijn afhankelijk van sponsors en giften om te doen wat we kunnen doen. Goederen zoals fietsen en computers zijn ook erg welkom.” Wat ook hoog op het wensenlijstje van de stichting staat, is om de mensen een dagtocht aan te kunnen bieden naar de Efteling. Dat is de droom van veel kinderen, maar is voor de stichting nog niet financieel te realiseren. “Het liefst organiseren we twee keer per jaar een dagtocht. Het is namelijk voor onze mensen erg belangrijk om eens uit de sleur van thuis/schulden/problemen te zijn. Dat ze even zorgeloos kunnen genieten”, besluit Carla.

Mieke van Veen