Heerenveen wil betalen parkeren gemakkelijker maken

HEERENVEEN -  De gemeente Heerenveen wil verschillende wijzigingen doorvoeren om het parkeren in Heerenveen voor onder andere het winkelend publiek en bewoners te verbeteren.

Het college stelt de gemeenteraad voor € 1 miljoen te investeren in het makkelijker maken van het betalen bij parkeren, van het aanvragen van parkeervergunningen en van het vinden van vrije parkeerplaatsen.  Wethouder Hans Broekhuizen: “Gastvrij parkeren betekent dat bewoners en bezoekers van het centrum een bereikbare parkeerplaats kunnen vinden op korte afstand van de woning of de winkels. Of je nou met de auto komt of met de fiets. Daarnaast is een belangrijk onderdeel dat we het de parkeerder zo makkelijk mogelijk maken om te betalen of een vergunning of abonnement aan te vragen of te wijzigen.”  Makkelijker en beter parkeren Betalen voor een parkeerplaats wordt op alle locaties mogelijk met zowel munten, pin als contactloos betalen. Het uitgiftesysteem voor vergunningen wordt gedigitaliseerd en er komt een nieuw (digitaal) systeem voor het vinden van een parkeerplaats. Bij de Geerts Willigen garage wordt een toegangssysteem met kentekenherkenning geïnstalleerd. Er wordt onderzocht hoe het Gashoudersplein opnieuw ingericht kan worden met meer parkeerplaatsen en fietsstallingen. In de Heerenveense wijk Nijehaske en in Akkrum is behoefte om met parkeren aan de slag te gaan. Blauwe zones Op verzoek van Sportstad wordt bij hun ingang een parkeerschijfzone ingesteld. Hierdoor komen de plaatsen het dichtst bij de ingang beschikbaar voor bezoekers van het Sportstadcomplex, waaronder bezoekers van de Tjongerschanskliniek. Ondernemers in Akkrum hebben gevraagd of de blauwe zone in hun dorp kan verdwijnen. Bij de voorstellen van het college wordt hier gehoor aan gegeven.  Meer fietsenstalling Op diverse locaties in de gemeente wordt een tekort aan fietsparkeerplaatsen ervaren. De gemeente brengt de huidige stand van zaken in beeld en kijkt waar de uitbreiding van fietsenstallingen het eerste wordt opgepakt.  Uitvoering in overleg Bij het opstellen van de plannen zijn diverse organisaties intensief betrokken; van de Fietsersbond tot vertegenwoordigers van ondernemers, en plaatselijk belangen en wijkbelangen. Op deze manier sluit het parkeren in de gemeente Heerenveen zo goed mogelijk aan bij de behoefte van de diverse gebruikers. En ook bij de uitvoering ervan worden ze betrokken.