Armoede in Heerenveen (8)

Heerenveen - De komende weken besteden we in deze krant aandacht aan armoede in Heerenveen. Wat doen de verschillende organisaties tegen armoede? In deel 8 meitinker Richard Corman.

In de gemeente Heerenveen zijn veertien meitinkers actief. Tien hebben een vaste zone en vier meitinkers dienen als vliegende keep. Zij springen bij waar op dat moment drukke pieken zijn. “De gemeente is verdeeld in zes zones. Ik zit samen met Tea Hoekstra in zone 1. Wij zijn de meitinkers voor Heerenveen Noord, Heerenveen Centrum, Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot, Haskerdijken en Nieuwebrug. 1 januari 2015 zijn de meitinkers officieel gestart in de gemeente. Ik ben vanaf juni 2015 meitinker”, zegt Richard Corman.

Iedereen van 18 jaar of ouder wonend in de gemeente Heerenveen kan in aanmerking komen voor hulp van een meitinker. “Wij zijn het aanspreekpunt waar burgers met hun vragen terecht kunnen. En dan voornamelijk voor de eerste vragen richting werk, welzijn, zorg, meedoen en inkomen. Dat staat ook vaak in verband met vragen over schulden. Op de website van de gemeente staat goed uitgelegd waarvoor en hoe wij zijn te bereiken.”

De meitinkers zijn vooral gericht op vraagverheldering en kijken samen met de burger hoe er tot een oplossing gekomen kan worden. “Wij proberen in een of twee gesprekken duidelijk te krijgen wat de vraag is en welke oplossingen er zijn. Eerst kijken we naar wat de burger zelf kan. Kunnen ze een probleem zelf oplossen, dan regelen ze het zelf. Als er geen andere oplossingen zijn, dan kijken we naar Wmo, bijzondere bijstand of schuldhulpverlening. Onze kracht ligt vooral in het feit dat wij vanuit het gesprek alles kunnen inschakelen en er geen aanvraagformulierenregime meer is.”

“Grotendeels krijgen wij vragen over Wmo-voorzieningen, vervoersproblemen en huishoudelijke hulp. De aanvragen kunnen heel breed zijn. Wij kijken dan eerst of er noodzaak is en of het niet anders op te lossen valt. Zo niet, dan gaan we denken aan bijzondere bijstand of de Wmo. Iemand met vervoersproblemen kan misschien bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een taxipas.” De meitinker dient echt als tussenpersoon en is geen hulpverlener. Meitinkers komen bij de inwoners thuis en horen daar de vraag aan. Sommige meitinkers hebben een wekelijks spreekuur. “Wij hebben als meitinker ook een signaalfunctie. Als wij merken dat veel mensen tegen een zelfde probleem aanlopen, dan geven wij dat door aan de desbetreffende.”

Via een meitinker kunnen Heerenveners ook in contact komen met de afdeling schuldhulp. “Maar wij verwijzen ook wel door naar stichtingen als Humanitas. Humanitas heeft vrijwilligers die mensen kunnen helpen richting hun thuisadministratie. Lang niet iedereen is ook op de hoogte van de voorzieningen waar ze gebruik van zouden kunnen maken. We sturen mensen daarom ook weleens door naar de Voedselbank. En andersom gebeurt dat ook. Dan krijgen wij een seintje van de Voedselbank of we een keer bij iemand langs kunnen gaan. Als diegene dat dan ook wil, dan gaan wij echt meedenken met diegene over hoe we tot een oplossing kunnen komen. Vandaar ook de naam meitinkers, wij denken letterlijk mee met de inwoners van Heerenveen.”

Mieke van Veen