Armoedebeleid in Heerenveen (8)

HEERENVEEN - In de serie Armoedebeleid deze week de visie van Groen Links. Aan het woord komt Gerrie Rozema.

‘Armoede bestaat niet in Nederland’ of ‘armoede is een keuze.’ Vertel dat maar eens aan een vrouw van 57 die door veranderingen op de arbeidsmarkt, waar zij zelf geen invloed op heeft gehad, haar baan is kwijtgeraakt en geen werk meer kan vinden. Zeg dat maar eens tegen ouders die zo graag hun kinderen mee zouden willen laten gaan met schoolreis, maar een smoes moeten verzinnen omdat het geld aan het begin van de maand al op is, of tegen mensen die naar de Voedselbank gaan, omdat ze geen geld hebben om voldoende eten te kopen voor hun gezin. Dit is armoede en niemand kiest hier vrijwillig voor! Heel Nederland leefde mee met Dennis van de dierenwinkel, één van de hoofdpersonen uit de serie Schuldig over schuldenproblematiek en armoede in Amsterdam Noord. Ook in onze gemeente wonen mensen als Dennis, allen met hun eigen verhaal en elk met recht op steun. Rutger Bregman, journalist van De Correspondent, legt in een krachtige Ted-talk uit dat ‘armoede geen gebrek is aan persoonlijkheid, maar een gebrek aan geld’. Mensen die arm zijn, hebben het moeilijk, ze staan voortdurend onder spanning, doordat ze nooit weten of er eten op tafel staat en of ze uitkomen met hun huishoudgeld. Door de stress en bestaansonzekerheid kunnen ze minder goed nadenken en doen ze ogenschijnlijk domme dingen. Binnen de gemeenteraad heeft GroenLinks geknokt voor het in standhouden van bijvoorbeeld de bijzondere bijstand voor hen die het moeilijk hebben en pleitten we voor een goede eenduidige schuldhulpverlening. Voor armoedebestrijding onder kinderen stelde staatssecretaris Klijnsma extra geld beschikbaar. GroenLinks Heerenveen wilde dit geld inzetten zoals bedoeld: als extraatje, zodat we ruim 335.000 euro beschikbaar zouden hebben voor de aanpak van armoede onder 0 -18 jarigen. Helaas besloot de meerderheid van de gemeenteraad anders en is van het extraatje van de staatssecretaris hét budget voor het kindpakket gemaakt. De rest van het geld is bestemd voor een Participatiefonds 18+, een fonds waar GroenLinks zeker voor is, maar niet met geld dat bedoeld is voor kinderen in een situatie van armoede. GroenLinks Heerenveen hecht eraan mensen zelf mee te laten praten en doen en te vertellen  waar behoefte aan is. Wanneer mensen voldoende geld hebben om van te leven en te kunnen participeren in de samenleving, dan kunnen ze zich ontwikkelen, hebben ze een toekomst en kunnen ze vooruit kijken. Het is een weg uit de armoede en dat is het perspectief  waar wij voor kiezen! Gerrie Rozema