Sportdag voor 350 Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) in Heerenveen

HEERENVEEN -  Op donderdag 8 juni 2017 organiseert Sport Fryslân in samenwerking met Sportstad Heerenveen de provinciale sportdag voor leerlingen van scholen voor Zeer Moeilijk Lerenden (ZML) in de leeftijdsgroep van tien tot en met achttien jaar.

Deze sportdag wordt gehouden in en rond de sportaccommodaties van Sportstad Heerenveen en telt ongeveer 350 leerlingen van zeven scholen in het ZML-onderwijs uit de provincie Fryslân. Tijdens deze provinciale sportdag maken leerlingen van ZML-scholen, evenals hun leeftijdsgenoten uit het regulier onderwijs, kennis met diverse sporten waar zij normaal gesproken niet mee in aanraking komen (o.a. fierljeppen, freerunnen, survival en inline-skaten). De leerlingen worden via deze sportdag gestimuleerd om het onvoldoende sporten en bewegen te doorbreken, waarbij het plezier in de sport voorop staat. Hierdoor verloopt aansluiting bij sportclubs en –activiteiten vaak gemakkelijker. Het doel van de sportdag is om leerlingen te stimuleren mee te doen aan sportactiviteiten in de vrije tijd, want iedereen kan sporten! Deze sportdag wordt georganiseerd door Sport Fryslân i.s.m. Sportstad Heerenveen en mede mogelijk gemaakt door: Dirk Kuyt Foundation, Vermilion Energy/Fonds Gehandicaptensport, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Johan Cruyff Foundation, Special Sporters Fonds, Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland, Gemeente Ameland, Gemeente Littenseradiel, Gemeente Heerenveen, Gemeente Súdwest-Fryslân, Gemeente Smallingerland en Gemeente Weststellingwerf. https://www.youtube.com/watch?v=T89zF0WtUp0&authuser=0