Dit jaar geen Wike fan de Frije Wiken

JUBBEGA - Er komt dit jaar geen Wike fan de Frije Wiken. De afgelopen jaren werd met wisselend succes in de 14 dorpen van de Frije Wiken De Wike fan de Frije Wiken georganiseerd.

Een week midden in vakantie met op verschillende plaatsen diverse activiteiten zoals wandeltochten, eennachtwandeling, een openluchtdienst, een streekmarkt en een mountainrit. Voor 2017 stond “De Wike” geplant voor 22 tot en met 29 juli. Het bestuur van de stichting De Frije Wiken ziet dit jaar af van de organisatie van het evenement. “ As bestjoer allinnich slagget ús dit jier net. We hiene ferwachte en hope dat we mear gearwurking fan út de pleatslike belangen krije soene foar it opsetten fan aktiviteiten, mar dat komt net fan de grûn. Reden foar ús om de stekker der út te lûken”, aldus bestuurslid Ate Eijer De Frije Wiken is opgericht vanuit de plaatselijke belangen van 14 dorpen met als doel het gebied op de toeristische kaart te krijgen. Dit is in de afgelopen jaren goed gelukt maar het bestuur mist op dit moment de medewerking en input van de diverse dorpsbelangen. “We wolle dêrom no werom nei de basis. It promoaten fan it gebiet en we litte de organisaasje fan aktiviteiten oer oan de doarpen”.  www.defrijewiken.nl