Gezocht: Betrokken burgers die helpen om Heerenveen toegankelijk te maken

HEERENVEEN - Om te laten zien waar Heerenveens initiatief Toegankelijkheid (HiT) voor staat en naar streeft wil HiT burgers die beperkingen ervaren, informeren over en betrekken bij dit initiatief. HiT organiseert daarvoor een bijeenkomst op 22 juni 2017 van 14.00 – 15.30 uur bij Sport Fryslân, De Opslach 61.

Tijdens deze bijeenkomst wil HiT informatie geven over haar activiteiten en werkwijze, over samenwerking met gemeente en organisaties om gezamenlijk veranderingen in de gemeente Heerenveen tot stand te brengen, over het werven van betrokken burgers voor onder andere het schouwen van horeca gelegenheden en over hoe HiT toewerkt naar een VN Panel Heerenveen. HiT is een burgerinitiatief gestart in augustus 2016 om de algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking in de gemeente Heerenveen te verbeteren. Dit doet HiT door ondernemers, overheid en maatschappelijke instellingen ertoe aan te zetten obstakels, in de breedste zin van het woord, uit de weg te ruimen. HiT onderschrijft en hanteert daarvoor de uitgangspunten van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Sinds 14 juli 2016 geldt dit speciale mensenrechten verdrag van de Verenigde Naties ook in Nederland. HiT werkt daarvoor toe naar een VN Panel. HiT bestaat uit een werkgroep en een klein aantal betrokken burgers. Dit aantal is niet genoeg om de doelstelling te realiseren. Sinds de start van dit initiatief in augustus 2016 zijn er twaalf horecagelegenheden geschouwd, waarvan aan drie een door HiT ontwikkeld vignet is toegekend: HiT Waardering voor Toegankelijkheid. Ook is aandacht geschonken aan de ontwikkeling/aanpassing Molenplein en de plannen met de Gedempte Molenwijk. En vraagt HiT aandacht voor het willekeurig plaatsen van ‘obstakels’ van winkeliers op de Dracht en wordt gesproken met Sport Fryslân over sporten voor mensen met een beperking. Geïnteresseerden die de informatiebijeenkomst willen bijwonen, kunnen zich opgeven via hit16heerenveen@gmail.com.