Nieuwe ideeën gezocht voor de Heerenveense School

HEERENVEEN -  De gemeente Heerenveen nodigt marktpartijen uit voor een marktdialoog om hun visie te geven op het gebruik en de exploitatie van de Heerenveense School.

Het ontwikkelen van het gebouwencomplex als cultureel centrum is deels geslaagd, maar er is ook sprake van leegstand. Door met marktpartijen in gesprek te gaan, wil de gemeente een goed beeld krijgen van de mogelijkheden van het pand. “Een goede invulling van de Heerenveense School levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van het centrum van Heerenveen. Bij de ingediende plannen letten wij er in ieder geval op dat de culturele functies voor het centrum behouden blijven. Of – zoals nu – in het huidige pand, of op een andere plek in het centrum”, aldus wethouder Hans Broekhuizen. Integrale aanpak De Heerenveense School is een gemeentelijk monument. Het gebouwencomplex aan de Minckelersstraat 11 is momenteel in gebruik bij cultureel-maatschappelijke instellingen, waaronder Museum Heerenveen en Ateliers Majeur. Beide instellingen werken aan plannen die van invloed kunnen zijn op het gehuurde aantal vierkante meters in de Heerenveense School. Een deel van het pand staat al enige tijd leeg en er is onderhoud nodig. De gemeente, als eigenaar van de Heerenveense School, wil verschillende alternatieven naast elkaar leggen voor ze over de toekomst van het gebouwencomplex besluiten. Marktdialoog Aanmelden voor deze marktdialoog kan voor 8 juni op het e-mailadresdeheerenveenseschool@akroconsult.nl. Partijen kunnen hun uitgewerkte ideeën tot 13 juli schriftelijk indienen. Na de zomer gaat de gemeente verder in gesprek met initiatiefnemers achter kansrijke voorstellen. Verwachting is dat eind 2017 de mogelijkheden goed in beeld zijn. Daarna maakt de gemeente Heerenveen een keuze over de vervolgstappen.