Armoede in Heerenveen (7)

Heerenveen - De komende weken besteden we in deze krant aandacht aan armoede in Heerenveen. Wat doen de verschillende organisaties tegen armoede? In deel 7 het Jeugdcultuurfonds Friesland en Jeugdsportfonds Friesland.

Het Jeugdsportfonds is heel lokaal in Amsterdam gestart. Een jeugdwerker zag dat kinderen uit achterstandsgezinnen van alles wilden maar niet konden en is voor hen gaan organiseren dat ze konden sporten. Hij ging letterlijk het lidmaatschap regelen. “Van daaruit is hij het Jeugdsportfonds gaan oprichten en is het in 2006 een landelijk initiatief geworden. Sinds 2009 bestaat het Jeugdsportfonds Friesland”, zegt Yanna de Vries, coördinator van het Jeugdsportfonds Friesland. “Het Jeugdcultuurfonds is een aantal jaren daarna naar het evenbeeld van het Jeugdsportfonds opgericht”, vult Ali de Jong, coördinator van het Jeugdcultuurfonds Friesland, aan.

Beide fondsen zijn gericht op kinderen van 4 tot 18 jaar. “Om kinderen te kunnen laten sporten of laten deelnemen aan bijvoorbeeld dans- of muzieklessen maken wij gebruik van intermediairs. Dat kunnen juffen of meesters zijn, maar ook professionals uit andere disciplines. Zij zijn erg belangrijk. Als zij signaleren dat een kind niet meedoet aan sport of muziek, dan kunnen zij bij ons een aanvraag indienen en kunnen wij ervoor gaan zorgen dat het kind wel mee kan doen”, zegt Ali. De fondsen keren niet uit in geld, maar in natura. Ze zorgen ervoor dat de contributie betaald wordt of dat ouders tegoedbonnen krijgen zodat ze samen met hun kind een paar voetbalschoenen kunnen uitkiezen. Yanna: “De winkel weet ervan en de meeste sportwinkels geven ons dan weer korting zodat we nog meer kinderen kunnen ondersteunen.”

In 2016 heeft het Jeugdcultuurfonds in Heerenveen 32 kinderen kunnen helpen. In heel Friesland waren dat er 425. “Wij konden 99 kinderen in Heerenveen helpen en in Friesland hebben wij bijna 2000 kinderen ondersteund. We bereiken al een hele boel kinderen, maar er is ook een grote groep kinderen die we niet bereiken. Daar ligt nu onze focus”, zegt Yanna. Dat niet alle kinderen worden bereikt, kan komen doordat er ook zogenaamde werkende armen zijn. Ouders die wel werken en daardoor niet in een bestand bij de gemeente staan, waar bijstandsgerechtigden bijvoorbeeld wel bekend zijn, maar niet genoeg verdienen en daarom ook recht hebben op steun van de fondsen. Ali: “We kunnen meer kinderen helpen dan we nu doen. Vooralsnog beschikken onze fondsen over voldoende financiële middelen. Het Rijk heeft met ingang van dit jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Een groot deel daarvan gaat naar de gemeentes die dat inzetten voor onze fondsen.”

“Ons belangrijkste doel is nu het vinden van de kinderen en dat de regeling zoals die er nu ligt in de gemeente Heerenveen, de samenwerking met Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds, dat die zo breed mogelijk bekend wordt. Het liefst zoveel mogelijk bij de doelgroep zelf, maar het is ook goed dat mensen die onze steun niet nodig hebben, zich er wel bewust van zijn. En dat ze eventueel naar ons kunnen doorverwijzen”, zegt Yanna. “We bereiken nu de helft van de kinderen die in aanmerking komen. 100% bereik gaan we waarschijnlijk niet halen, maar we hebben absoluut nog werk te doen”, besluit Ali.

Mieke van Veen