Gemeente wil gedeelte fietspad verwijderen

WOLVEGA -  De gemeente wil het gedeelte fietspad tussen de Heerenveenseweg en de winkel Koopstra verwijderen. Dat moet de veiligheid ten goede komen.

De ingreep maakt deel uit van het project onderdoorgang Om den Noort. Met deze maatregel wil de gemeente het fietsverkeer, dat voornamelijk uit scholieren van het Linde College bestaat, over de fly-overs (mini-viaduct) bij de onderdoorgang leiden. Zo kunnen zij ongehinderd de Om den Noort kruisen. De bushalte daar Om den Noort blijft bereikbaar middels een aan te leggen tegelpad.
De route over de fly-over is 180 meter langer met als voordeel dat fietsers niet tweemaal een drukke weg hoeven te passeren. Echter bestaat de kans dat fietsers kiezen voor het fietspad aan de oostkant van de Heerenveenseweg. "We proberen zoveel mogelijk te sturen dat fietsers de veilige manier kiezen en we hebben niet in de hand als mensen anders doen. Als men de kortste route wil kiezen, kan men zelfs over de weg", aldus wethouder Jack Jongebloed.
Tijdens de raadscommissievergadering waren er wat bedenkingen over het nut van verdwijning en de communicatie met de inwoners en het Linde College. In een memo zegt het college nu dat overleg zal plaatsvinden met het Linde College en de leerlingen worden voorgelicht. De kosten worden gedragen door het project Onderdoorgang, dus zonder aanpassing van de door het college te betalen afgesproken bijdrage. De fractie WB deed de suggestie om eerst een onderzoek naar het gedrag van fietsers, te doen alvorens met de uitvoering te beginnen en stemt niet in..

(Foto: Lenus van der Broek)