Weststellingwerf draagt André van de Nadort voor als nieuwe burgemeester

WOLVEGA -  Als het aan de gemeenteraad van Weststellingwerf ligt,  wordt André van de Nadort binnenkort benoemd als eerste burger van deze gemeente, als opvolger van de per 1 juli vertrekkende Gerard van Klaveren.

Verbindende bestuurder De Vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad omschrijft Van de Nadort als een verbindende bestuurder, gericht op samenwerking. ,,Hij is aimabel, zeer benaderbaar en weet hoe hij mensen mee moet krijgen. Hij is zichtbaar als burgervader en heeft een luisterend oor.''  De gemeenteraad denkt dat met de benoeming van André van de Nadort als burgemeester van Weststellingwerf een positieve bestuurlijke impuls wordt gegeven aan de ontwikkeling van de gemeente. Van de Nadort is 54 jaar en woont in Thesinge (Gr.). Hij begon zijn politieke loopbaan als raadslid voor de PvdA in de gemeente Steenwijkerland en werd daarna wethouder in diezelfde gemeente. Vanaf 2009 is hij burgemeester van de Groningse gemeente Ten Boer. De aanbeveling van de raad gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken. Deze zal vervolgens een voordracht doen aan het kabinet. Uiteindelijk tekent de Koning het benoemingsbesluit. Verwacht wordt dat dit vóór de zomer een feit is, zodat de nieuwe burgemeester kort hierna in Weststellingwerf kan beginnen.