Armoedebeleid in Heerenveen (6)

HEERENVEEN -   Binnenkort buigt de gemeenteraad van Heerenveen zich over de Perspectiefnota (meerjarenbegroting). Hierin worden onder andere wijzigingen met betrekking tot het armoedebeleid in Heerenveen voorgesteld.

De komende weken laten de verschillende fracties in deze krant hun licht schijnen over dit onderwerp. Deze week komt het CDA aan het woord. ,,Maak keuzes op basis van duidelijke en betrouwbare gegevens. Daar schort het nog wel eens aan.” Het is de boodschap aan de politiek van voorzitter Coen van den Heuvel en Neli de Haan van het Cosbo, het samenwerkingsverband van zes lokale ouderenbonden in Heerenveen. CDA-raadslid Bernhard Hoekstra zat met de beide betrokkenen om tafel om te kijken wat er leeft op het gebied van armoede onder ouderen. ,,Het is erg makkelijk om te zeggen dat er meer aandacht voor ouderen moet komen, maar misschien is armoedeproblematiek wel veel meer prangend onder de jeugd”, stipt Van den Heuvel aan. De boodschap is Hoekstra uit het hart gegrepen. ,,Ik kan een heel mooi verhaal op gaan steken over dat er meer geld moet naar het bestrijden van armoede onder ouderen, maar voor je kunt helpen moet je weten wat het probleem is.” Neli de Haan knikt instemmend. ,,Veel ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin je geen hulp vraagt maar je jezelf probeert te redden.” Hoekstra herkent het geschetste beeld. ,,Armoedebeleid is heel breed en gaat ook om het winnen van vertrouwen. Een situatie creëren waarin mensen durven te vertellen dat ze een probleem hebben. Pas dan kunnen we er ook iets tegen doen. Een goed voorbeeld is laaggeletterdheid. Over hoeveel ouderen en jongeren in Heerenveen hebben we het eigenlijk? En hoe definieer je laaggeletterdheid? Laten we eerst dat beeld helder krijgen. Als je geen goede en betrouwbare informatie hebt, kun je ook geen goed beleid maken.” Hoekstra pleit bovendien voor een pragmatische aanpak. ,,Schuldsanering werkt niet voor iemand boven de tachtig, maar die heeft wel recht op een verantwoorde oude dag. Eigenlijk moet de gemeente in het vervolg de rol krijgen, die vroeger de ouderendiakoniën hadden”, draagt Van den Heuvel aan. Hoekstra omarmt de suggestie. ,,Wij moeten als raad het vertrouwen aan ambtenaren geven om dergelijke problemen op te lossen.”