Armoede in Heerenveen (6)

Heerenveen - De komende weken besteden we in deze krant aandacht aan armoede in Heerenveen. Wat doen de verschillende organisaties tegen armoede? In deel 6 ouderenvereniging Cosbo.

Cosbo staat voor Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden voor Ouderen en is er voor alle ouderen in de gemeente Heerenveen. Cosbo is begin jaren negentig opgericht zodat de gemeente een aanspreekpunt had voor de verschillende ouderenbonden. “In het Cosbo bestuur zitten de voorzitters van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), de Katholieke Ouderenbond (KBO), de Onafhankelijke Oudervereniging Heerenveen (OOVH) en de FNV Senioren. Van dat bestuur ben ik de onafhankelijke voorzitter”, vertelt Coen van den Heuvel. Cosbo is er ook voor ouderen die niet aangesloten zijn bij een van de vier genoemde ouderenverenigingen.

Het Cosbo heeft een brugfunctie vanuit de ouderenbonden naar het gemeentebestuur. “We hebben regelmatig overleg met het college van B en W. We krijgen een kleine subsidie van de gemeente en daarvan organiseren we jaarlijks twee themamiddagen. Die themamiddagen gaan over van alles. Vorige week was er een met als onderwerp de laatste levensfase.” Het Cosbo kijkt wat er leeft onder de ouderen en bespreekt dat met het college. “Wat leeft daar? Soms is het oorverdovend stil. Onderwerpen als schuldproblematiek en eenzaamheid, daar krijg je moeilijk een vinger achter. Maar dat proberen we wel.” Cosbo heeft zo’n 3000 tot 4000 leden, maar tijdens gesprekken met de gemeente gaat het niet over de leden van de ouderenbonden, maar over ouderen in het algemeen.

“Het is niet zo dat wij uitsluitend kijken vanuit de positie van ouderen. We kijken ook naar de jeugd door wat we ervaren bij de ouderen. Zo is in Friesland de laaggeletterdheid het hoogst van heel Nederland. Daar kun je allerlei verklaringen voor bedenken, maar wat wij dan doen, is met de gemeente bespreken dat het voorkomt bij ouderen, maar dat ze moeten investeren bij de jeugd om die laaggeletterdheid naar beneden te krijgen.” Zo komen er ook bijvoorbeeld meer voorzieningen om te zorgen dat ouderen meer in beweging komen, maar volgens Van den Heuvel zou je ook juist de jeugd moeten bijbrengen waarom het noodzakelijk en verstandig is dat je aan sport doet. “We kijken dus over de schutting van alleen maar ouderen.”

Als voorzitter van Cosbo probeert Van den Heuvel de verschillende ouderenbonden zo veel mogelijk op een lijn te krijgen. En dat is meestal geen probleem. Hij heeft duidelijk voor ogen wat hij namens het Cosbo voor ouderen wil bereiken en betekenen. “Ik vind dat je adequater moet reageren op demografische veranderingen die hier ook gaan plaatsvinden. De groep ouderen neemt in behoorlijk tempo toe tot zelfs dat over een paar jaar de helft van de bevolking 50+ is. Dat betekent dat er een groot beroep op zorg, maar ook op voorzieningen zal gaan komen. We moeten niet gaan wachten tot het zich aandient, maar er preventief op gaan werken.”

Mieke van Veen