Nieuwe financiering Sportstad Heerenveen BV

HEERENVEEN -  Het college van Heerenveen legt de gemeenteraad een verzoek van Sportstad voor om een garantstelling af te geven voor een herfinanciering.

Sportstad en zijn aandeelhouders, de gemeente, sc Heerenveen en De Friesland Zorgverzekeraar, zien aanleiding om de financiering van Sportstad opnieuw te bekijken. De redenen hiervoor zijn de lage rente, en een aandeelhouderswijziging. Voordelen lage rente Door de lage rentestand kan Sportstad zijn exploitatie verbeteren, en een lagere huur afspreken met sc Heerenveen. De nieuwe huurovereenkomst tussen sc Heerenveen en Sportstad wordt opnieuw aangegaan voor een periode van 15 jaar. Daarmee is Sportstad verzekerd van een huurder voor deze periode. Wijziging aandeelhouders De Friesland Zorgverzekaar heeft aangegeven zich terug te willen trekken als aandeelhouder, omdat de door hen gestelde doelen inmiddels zijn gerealiseerd. Een voorbeeld is de samenwerking van meerdere partijen binnen de gezondheidsboulevard. De Friesland biedt zijn aandelen binnen Sportstad om die reden te koop aan. De gezondheidsboulevard blijft eigendom van De Friesland. Voor de huurders verandert er niets. Herfinanciering Er wordt bij BNG Bank een nieuwe lening afgesloten van € 25 miljoen onder gemeentegarantie met een vaste, lage, rente. Deze vervangt de huidige leningen tegen lagere kosten voor betrokken partijen. De wijzigingen hebben tot doel om inwoners op lange termijn tegen zo gunstige mogelijk voorwaarden gebruik te laten maken van de diensten van Sportstad Heerenveen.  Behandeling gemeenteraad De gemeenteraad behandelt het verzoek op donderdag 8 juni.