VVD blij met lagere OZB en halvering Hondenbelasting

HEERENVEEN -  De VVD is blij met het voorstel college van burgemeester en wethouders om de OZB met 4% te verlagen en de hondenbelasting te halveren. 

VVD fractievoorzitter Tjeerd Waterlander: “De kiezers hebben de VVD in 2013 opdracht gegeven de gemeente Heerenveen weer sterk en financieel gezond te maken”. Met een positief saldo over 2016 van ruim 4 miljoen euro, een gezonde algemene reserve van 17 miljoen en een sluitend meerjarenperspectief tot en met 2021 staat de gemeente er weer ijzersterk voor! Om zover te komen hebben inwoners en bedrijven offers gebracht in de vorm van belastingverhogingen. Waterlander: “Na het zuur van belastingverhogingen vindt de VVD het weer tijd voor lastenverlagingen!” De VVD blijft hard werken om de gemeente ook financieel op koers te houden en toch de ruimte te creëren zodat in de toekomst de hondenbelasting volledig afgeschaft kan worden en de OZB lasten verder om omlaag kunnen! Op 22 juni beslist de gemeenteraad over het voorstel van het college.