Zestiende editie Survivalrun De Knipe

DE KNIPE -  Van 26 tot en met 30 mei staat het dorp De Knipe weer in het teken van de survival. Een bijzondere run die voor de 16e keer wordt georganiseerd.

De organisatie heeft dit jaar een aantal wijzigingen aangebracht in het parcours, waardoor het dit jaar weer een mooie editie belooft te worden. Ook heeft de organisatie dit jaar weer ruimte weten te vinden om zo veel mogelijk deelnemers te laten starten. Bijna 5000 deelnemers schreven zich binnen 12 uur in voor de diverse categorieën van de run. Survivalrun De Knipe blijft daarmee het grootste survivalrunevenement van Nederland.  Survivalrun De Knipe richt zich op survivalrunsport in de breedte: het evenement trekt zowel topsporters als een brede groep recreanten, waaronder hele kleine kinderen en scholieren uit de regio. Twee jaar geleden werd het onderdeel Survivalfun geïntroduceerd, dit onderdeel staat ook dit jaar weer geprogrammeerd. Deze run is bedoeld voor groepen die voor de fun meedoen aan het evenement. Zij doen een verkorte versie van het parcours van rond de 4,5 km. Door toevoeging van dit onderdeel op de zaterdagmiddag kunnen meer mensen deelnemen, zonder dat door de groei van het deelnemersaantal de veiligheid van de deelnemers in het geding komt, of dat de groei een te grote extra belasting vormt voor de vrijwilligers en de natuur. Om te voorkomen dat een evenement van deze omvang te veel vergt van de natuur wordt nauw samengewerkt met onder andere Staatsbosbeheer. Van grote waarde is ook de bereidheid van Leer-werkboerderij It Wolwêzen om mee te werken. Zij stellen hun terrein en voorzieningen al ruim voor aanvang van het evenement beschikbaar. Dit jaar wordt de run voor de 16e keer georganiseerd. Dat is alleen mogelijk met de inzet van vele vrijwilligers, sponsoren en landeigenaren. Zonder hen zou dit prachtige evenement niet georganiseerd kunnen worden. Doordat de organisatie een aantal wijzigingen in het parcours heeft gebracht, moest er druk worden overlegd met landeigenaren of dit mogelijk was. Dankzij de creatieve, zogenoemde, parcourscommissie hebben we dit jaar weer een uniek parcours weten samen te stellen. Zelfs de leden van de eigen club weten nog niet precies wat er gaat veranderen in het parcours, er staan in ieder geval een aantal mooie verassingen op de deelnemers te wachten. Op vrijdagmiddag 26 mei wordt de aftrap van de run gedaan door de Krûmeltsjes. Aan deze ‘Krûmeltsjerun’ mogen kinderen meedoen zodra ze kunnen lopen, dus vanaf circa 1 jaar. Op zaterdag staan de Jeugdwedstrijden, de Korte Survival Run (KSR) van7 km, de Ouder-Kind-Run, de 5 km run voor Recreanten en de Survivalfun op het programma. Op zondag start eerst de Lange Survival Run (LSR) van 18 km, gevolgd door de Middellange Survival Run (MSR) van 12 km en daarna starten de recreatieve runs van 7 en 12 km. Bij de wedstrijdcircuits zijn vrijwel alle kopstukken van de sport uit Nederland aanwezig, met een aantal kanshebbers uit de regio. Op maandag 29 en dinsdag 30 mei wordt het survivalevenement afgesloten met de Scholierenrun, met zowel deelname van het basisonderwijs als het vervolgonderwijs. De goede samenwerking met Scoren voor Gezondheid Heerenveen is daarbij onmisbaar. Survivalrun De Knipe kent verschillende onderdelen voor de diverse categorieën. De basis van de survival is het hardlopen door natuurlijk terrein waarin natuurlijk en aangelegde hindernissen ‘genomen’ moeten worden. Survivalrun De Knipe staat bekend om het uitdagende en creatieve parcours met een grote hoeveelheid verrassende combinatiehindernissen. Bij de finish wordt een videocamera geplaatst, zodat deelnemers hun eigen finish terug kunnen zien. Het evenement is goed te volgen voor zowel fietsers en wandelaars en er is een groot parkeerterrein. Het complete programma is te vinden op www.survivaldeknipe.nl.