De Uitdaging: “Sociale cohesie vergroten”

Heerenveen - In de rubriek De Uitdaging portretten van mensen met een bijzonder verhaal en de uitdaging in hun leven. Deze keer Wiebe Nijlunsing, voorzitter van Plaatselijk Belang Mildam.

Sinds elf jaar woont Wiebe Nijlunsing (67) in Mildam. Daarvoor woonde hij ruim 28 jaar in Ureterp. Hij verhuisde omdat hij voor zijn werk veel in de rest van het land moest zijn en dan was Mildam net iets dichterbij de rest dan Ureterp. Nijlunsing is een tijd docent geweest. Onder andere voor de vakken scheikunde, natuurkunde en biologie. Hij is daarna een tijd productgroepmanager geweest en heeft zich lang beziggehouden met de ontwikkeling van het digitaal afstandsonderwijs. Dat was in de tijd dat internet zijn opmars nog moest gaan maken. Nu is Nijlunsing gepensioneerd en besteedt hij veel van zijn tijd aan het voorzitterschap van Plaatselijk Belang Mildam.

Plaatselijk Belang Mildam “Ik zit sinds drie jaar in het bestuur van Plaatselijk Belang Mildam. Ik ben eerst anderhalf jaar bestuurslid geweest, voordat ik gevraagd werd om het voorzitterschap over te nemen van de toenmalige voorzitter”, zegt Nijlunsing. Wat Nijlunsing graag wil bereiken als voorzitter van het bestuur, is om de mensen zoveel mogelijk te laten doen waar ze goed in zijn. “En dat we als team werken. Als dat wil, kan ik goed functioneren, ik ben geen solist. Dat begint nu langzaam zijn vruchten af te werpen.” Toen Nijlunsing voorzitter werd, was net de vorige dorpsvisie ten einde. Een van zijn eerste taken was dan ook de organisatie om tot een nieuwe dorpsvisie te komen. Die is verdeeld in vier thema’s: Groener Mildam, Jongeren, Ouderen, en Wonen Verkeer en Veiligheid, waarmee diverse mensen aan de slag zijn gegaan.

Groener Mildam Zo houdt themagroep Groener Mildam zich bijvoorbeeld bezig met bloemrijke bermen, het onderhoud van het knooppuntennetwerk van wandelpaden in Mildam en heeft de groep contact met Staatsbosbeheer over slechte stukken in wandelroutes. “Hun hoofdonderwerp is het opknappen van het groene veldje in het centrum van Mildam. Inwoners hebben aangegeven dat daar wel wat meer zou mogen gebeuren. Een clubweide, kruidentuin of een notenboomgaard. Tal van ideeën zijn geopperd tijdens bijeenkomsten. Maar voldoende draagvlak in het dorp is essentieel.”

Duofiets “In Mildam hebben we ook de Doarpshelp. Dat doen we in samenwerking met Katlijk. De Doarpshelp is een groep van dertig vrijwilligers. Samen met de themagroep Ouderen hebben ze de aanschaf van een duofiets mogelijk gemaakt. Dat is een elektrische fiets waar je naast elkaar zit en waarbij de een fietst en de ander gefietst wordt.” Om de fiets te bekostigen heeft Plaatselijk Belang een subsidie aangevraagd bij het Coöperatiefonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Hiervan kreeg het bestuur 6500 euro wat besteed kon worden aan de duofiets en aan het realiseren van een zwemtrapje bij de kanosteiger in de Tjonger. Samen met de 4400 euro die het bestuur van het Iepen Mienskipsfûns kreeg, kan de fiets worden aangeschaft. “Het is nu aan ons om een plannetje te gaan bedenken. Wie krijgt wanneer de fiets? Welke vrijwilligers gaan meehelpen? Waar gaan we de fiets stallen? Dat soort dingen.”

Voorzitterschap “Mijn rol als voorzitter van het bestuur is dat ik eigenlijk niks doe. Daar bedoel ik mee dat ik vrijwel niet inhoudelijk bezig ben. Het bestuur bespreekt de plannen met de thematrekkers van de vier themagroepen.” Nijlunsing probeert dingen te doen waarvan hij vindt dat ze gedaan moeten worden. Het bestuur heeft lang geprobeerd om een kanosteiger voor elkaar te krijgen en die wordt nu gerealiseerd. Het voorzitterschap moet je volgens Nijlunsing liggen. “Het gesprek met de handen op mijn rug ligt mij wel. Als het maar niet te inhoudelijk wordt. De grote lijnen en het motiveren van de andere bestuursleden, daar houd ik erg van.”

Sociale cohesie Wat Nijlunsing graag zou willen bereiken samen met het bestuur, is dat de sociale cohesie in Mildam wat groter wordt. “Toen ik hier kwam wonen, kenden sommige mensen in de straat elkaar niet eens. Het is wel echt mijn uitdaging om die sociale cohesie te vergroten. Om de levendigheid in het dorp terug te brengen. Niet dat die er helemaal niet was, maar ik zou willen dat het versterkt wordt. Er zijn hier veel activiteiten gaande en niet alle inwoners zijn daar van op de hoogte. Dat zou beter kunnen.” Wel merkt Nijlunsing dat de verschillende activiteiten die er in het dorp worden georganiseerd, zoals een wintermarkt, een nieuwjaarsreceptie en de vrijmarkt, meer mensen beginnen te trekken. Mensen gaan er volgens hem wat voor voelen en het begint warm te lopen.

Toekomst “Het is fijn als mensen zelf aan de slag met iets kunnen en op die manier met elkaar in contact komen. Hof van Schoterland is een oud café en daarvoor is geen opvolger. Het idee van de themagroep Wonen Verkeer en Veiligheid is om samen met de uitbater iets te bedenken voor de toekomst van het café. Daaruit is de structuurvisie Schoterlandplein ontstaan met als titel ‘Ontmoetingen’.” Waarschijnlijk gaat het bestuur van Plaatselijk Belang op zoek naar een externe partij die op basis van dat stuk een toekomst voor het café ziet. “Het zou zonde zijn als we het laten verwateren. Dat is niet goed voor de uitstraling van Mildam. Wat Mildam zo mooi maakt, is dat je aan de ene kant veel bos hebt en aan de andere kan juist een heel open gebied. Er zijn verbeterpunten, maar ik zie de toekomst van Mildam zeker zonnig in.”

Mieke van Veen